Individuele coaching en teamcoaching

Met individuele coaching of team coaching helpen we individuen en teams bij het bereiken van hun doelen, hoe die ook luiden. Persoonlijke doelen of teamdoelen staan centraal in deze trainingen op maat, die worden gegeven op basis van de Consciousness Coaching® methodiek. Met de hulp van een professioneel Consciousness Coach® krijg je helder zicht op je doelen en hoe je die het best kunt bereiken.

Is coaching iets voor jou/jullie?

Individuele coaching

Bij individuele coaching wordt de Consciousness Coaching® methode ingezet als middel voor het bereiken van je doelen. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt. Een gediplomeerd Consciousness Coach® helpt je bij het realiseren hiervan, niet door je de antwoorden op je vragen op een presenteerblaadje aan te reiken, maar door je bewustzijn te vergroten en je zo zelf tot nieuwe inzichten te laten komen.

Het aantal sessies is afhankelijk van jouw precieze doel. Nadat je in de eerste sessie jouw hoofddoelen hebt bepaald, formuleer je aan het eind van elke volgende sessie een aantal concrete actiepunten die jou helpen je doelen te bereiken. Je coach daagt je uit buiten de geijkte kaders te denken, bekijkt samen met jou welke blokkades tussen jou en het bereiken van je doelen in staan en ondersteunt je bij het opheffen hiervan.

Team coaching

Teamwerk is gebaseerd op het idee dat samenwerking meer oplevert dan de som der delen. De praktijk pakt echter regelmatig anders uit; zo is er misschien onenigheid over de gezamenlijke doelen of ontbreekt er overeenstemming over de beste manier om die doelen te bereiken. Ook een gebrek aan vertrouwen is een veelgehoorde klacht binnen niet optimaal functionerende teams.

Team coaching gebaseerd op de principes van Consciousness Coaching® is gericht op het verbeteren van de groepsdynamiek en het vergroten van de teameffectiviteit. De teamdoelstellingen staan daarbij centraal. Deze kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn.

Nadat de teamdoelstellingen zijn vastgesteld, wordt hier in een aantal sessies, dat afhankelijk is van de precieze doelen, concreet naartoe gewerkt. Aan het eind van elke sessie wordt een aantal actiepunten geformuleerd die nodig zijn om de doelen te bereiken.

Consciousness Coaching® draait vooral om het vergroten van het zelfbewustzijn van het team en de individuele teamleden. Het vergrote zelfbewustzijn verschaft het team nieuwe inzichten en een frisse kijk op de doelen en de mogelijkheden om die te realiseren.