Marielle

Marielle Ruiters

“How can I serve?”
foto-marielle-nieuwsbrief

Met ingang van 1 november 2016 treedt Marielle, woonachtig in Houten, aan als interim office manager (back & front office). Marielle was de voorbije veertien jaar als manager werkzaam in de gehandicaptenzorg en is daarnaast zelfstandig ondernemer en relatietherapeute. Tijdens de sabbatical die ze begin 2016 inlaste was een van haar eerste ondernemingen het volgen van Master 1. “Dat was een diepgaande ervaring,” zegt ze. “Ik had wel meer bewustzijnswerk gedaan, maar hier ervoer ik eigenlijk voor het eerst de vertaalslag naar mijn dagelijks leven. Ik zag hoe ik wat voorbij kwam kon implementeren.” Dat had alles te maken met de gestructureerde manier waarop de training door Marc Steinberg is opgezet. “Als ik dingen wil leren, wil ik ze tot aan het gaatje begrijpen om er van daaruit mee te kunnen werken. Ik denk dat Marc ook iemand is die op die manier leert. Hij heeft deze materie écht begrepen en is toen weer gaan uitzoomen. Vervolgens heeft hij alle puzzelstukjes zodanig aan elkaar gelegd dat je stap-voor-stap wordt meegenomen. En je maakt de vertaalslag naar actie, naar wat je er zelf in je leven mee kunt doen. Dat was voor mij een eyeopener.”

Marielle raakte geïnspireerd en wilde haar talenten en vaardigheden inzetten om het gedachtegoed van Creative Consciousness te helpen verbreiden. In eerste instantie door bij te dragen aan de professionalisering van de organisatie. “Ik heb psychologie en communicatiewetenschappen gestudeerd en ben lang manager geweest. Ik weet dus veel van organiseren, mogelijk maken, kwaliteit borgen. Dat wil ik inzetten. Ik zie mezelf als een dienend leider; iemand die veel professionaliteit inbrengt, maar niet wil pushen. How can I serve, dat is mijn uitgangspunt. Ik vergelijk Creative Consciousness in dat opzicht wel met Moeder Theresa. Die deed heel goed werk, maar had wel een professionele organisatie om zich heen nodig om dat werk te kunnen doen.”

Marielle gaat zich dus inzetten voor de professionalisering van front- en backoffice; zeg maar alles wat er onder de motorkap gebeurt om de trainingen en andere activiteiten te faciliteren en vlot te laten verlopen. “Ik vind het leuk dat ik daarbij met ontzettend veel mensen in aanraking ga komen en dat ik op een professionele manier dienstbaar kan zijn om er alles uit te halen wat erin zit. Wat me ook aanspreekt is dat de organisatie haar vleugels verder uitslaat. We zijn de sprong van Maastricht naar Amsterdam aan het maken en er komen steeds meer activiteiten voor specifieke doelgroepen. Ik heb  zin om daar met mijn energie en enthousiasme aan mee te bouwen.”