Nicole

Even voorstellen: Nicole Schrijvers
Werken aan ‘de ruggengraat van de organisatie’

1146570_1411842499040141_648118327_n

Nicole Advies & Administratie heet het bedrijf van Nicole Schrijvers. Ze houdt zich bij voorkeur bezig met het personeel en de financiën van de organisaties die ze ‘ontzorgt’. “Ik heb me gespecialiseerd in ‘de mensen en de cijfers’; de ruggengraat van elke organisatie,“ zegt ze.

Nicole werd eerder dit jaar door CCNL gevraagd naar de bedrijfsprocessen te kijken. Maar halverwege het traject bleek de behoefte aan optimalisering van de administratie urgenter. “Ze vroegen om me te concentreren op het op orde brengen en opnieuw inrichten daarvan. En er was op dat gebied wel wat werk aan de winkel. Ik snap dat wel, want administratie is niet hun core business. Toch is het van levensbelang voor een organisatie. Niet onverstandig dus dat ze iemand in huis haalden die daar wél helemaal in thuis is.”

De noodzaak om de organisatie administratief te stroomlijnen was er al langer, maar werd het afgelopen jaar echt voelbaar. Vanwege de groei binnen de bestaande activiteiten, maar vooral ook in verband met de ontwikkelingen van nieuwe projecten en nieuwe toekomstplannen.

Nicole vindt het plezierig bij te kunnen dragen aan een goed verloop van al die ontwikkelingen. “De activiteiten spreken me erg aan. Ik ben zelf ook met bewustwording bezig, alleen benader ik het wat meer van de zakelijke kant. Vorig jaar heb ik me door Charles laten coachen. Een van de inzichten die ik daarbij opdeed was dat ik mezelf, maar ook anderen naar een hoger niveau wil brengen. Ik hou ervan om mensen op een persoonlijke manier te stimuleren en te motiveren om in beweging te komen. Om ze aan te sporen om de stappen te gaan nemen waarmee ze hun dromen kunnen verwezenlijken. En dat is dus precies wat ik hier doe als het om de administratieve processen gaat. Ik vind het leuk een kijkje in de keuken te nemen en mee te denken. Bij te dragen aan het vormgeven van de groei. Ik vind het plezierig als ik kan ontzorgen, zodat de klant zich met de corebusiness kan bezighouden. Het geeft me voldoening als de administratie op orde is. Dat is echt wezenlijk voor een organisatie die op een gezonde manier wil groeien.”

Bij CCNL begint het daar behoorlijk op te lijken. Administratieve procedures zijn aangescherpt, rollen en taken helder, achterstanden ingelopen. Tijd dus voor een volgende klus? Nicole: “Het oorspronkelijke project om alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te stroomlijnen stond on hold. Eind van het jaar moet de administratie staan zoals we het voor ogen hadden, daarna gaan dan die andere processen op de schop.”
Werk genoeg nog aan de winkel, dus. Maar de organisatie is er klaar voor.