Wim

Even voostellen: Wim van Grinsven
“Bijdragen aan de verbreiding van het gedachtegoed”

In 2010 kwam ik in contact met de trainingen van Creative Consciousness en werd een ander mens. Iemand die me beter beviel. Daar heb ik zelf het nodige voor gedaan natuurlijk, maar het waren toch echt de trainingen en de context waarin ze plaatsvinden die de shift veroorzaakten. Een verbazend effectief proces waarin je de gebruiksaanwijzing voor het leven krijgt aangereikt die ze bij je geboorte vergeten waren mee te geven.

Ik voelde de behoefte iets terug te doen voor wat ik aan Creative Consciousness te danken had. Liefst iets waardoor meer mensen met het gedachtegoed in aanraking zouden komen. Toen ik eind vorig jaar naar Maastricht verhuisde, meldde ik me daarom op zekere dag ten kantore op buitenplaats Vaeshartelt. Maar om wat precies te doen? “Voor mijn part het gras maaien,” zei ik tegen Joris, maar dat bleek niet nodig. Er waren andere raakvlakken.

In het dagelijks leven run ik een tekst- en communicatiebureau, dus hier en daar heb ik inmiddels wat tekstuele bijstand kunnen verlenen. Maar betekenisvoller voor het geheel van de organisatie zijn de Mastermindsessies die ik faciliteer. Dat zijn sessies waarmee ik ondernemers, bestuurders, management teams, of andere groepen help hun strategie te bepalen, visie aan te scherpen of doelen te stellen.

Tijdens de sessie vang ik alles wat ter tafel komt in een mindmap die levensgroot op de muur wordt geprojecteerd. Structuren worden zichtbaar, dwarsverbanden doemen op, sterktes en zwaktes komen aan de oppervlakte. Het hele proces inspireert tot acties, en ook die leggen we vast. (Want, zoals don Miguel Ruiz al zei: A moment of clarity without any action is just a thought that passes in the wind. But a moment of clarity followed by an action is a pivotal moment in our life.)

We hebben in wisselend gezelschap een aantal van deze sessies gehouden. Zo heb ik inderdaad iets kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van CCNL en dus aan de verbreiding van het gedachtegoed. Daar was het me om begonnen, dus ik kijk met voldoening terug op het voorbije jaar.