#6 De zoektocht naar de levensbalans

Door Joris Swinkels 6 januari 2018

We hebben vele rollen te vervullen in het leven en de meeste onder ons hebben meer wensen dan tijd om ze allemaal in te vullen. Gemiddeld genomen kun je stellen dat we meer tijd besteden aan zaken die we nodig hebben om ‘te (over)leven’ zoals werk en geld verdienen voor alles wat we willen, dan dat we tijd besteden aan ‘onze familie’ / ‘vrienden’ /‘ons zelf’ / ‘hobby’ etc. De ervaring je leven niet in de juiste balans te leven is niet een gevolg van een tekort aan tijd. Het is een gevolg van je prioriteiten. De kans is groot dat je ‘onbewust’ enkele prioriteiten volgt dien niet in lijn zijn met het leven zoals je het zou leven als er een overvloed aan geld en middelen was in je leven. Om hier achter te komen kun je de volgende stappen volgen:

1: inventariseer het aantal uren dat je in de week besteedt aan de verschillende rollen die je hebt.

2: inventariseer welke items er om je heen bevinden in je leef en werkomgeving.

3. Inventariseer waar je het gevoel hebt compromissen te maken in je tijdsbesteding. Waar had je deze tijd liever aan willen besteden?

Als je de tijd genomen hebt om bovenstaande vragen te beantwoorden zul je hier een top 5 uit kunnen halen van je (onbewuste) prioriteiten. Dit is meestal niet volledig in lijn met je gewenste prioriteiten. Om dingen hoger in je prioriteiten lijst te krijgen zul je in contact moeten komen met de ‘pijn’ die er (meestal ook weer onbewust) is van het onvoldoende aandacht en energie geven aan deze gewenste prioriteit. Wat zijn de kosten van je huize manier van leven?

Welke overtuiging(en) ligt er aan ten grondslag dat je deze situatie in stand kan houden?

Is dit de absolute waarheid?

Welke situatie is ook denkbaar die meer waardering zou geven aan de volgorde van prioriteiten zoals je ze wenst?

Welke stap kun je daar vandaag al in nemen?

We adviseren om minimaal 1 keer per jaar uitvoerig stil te staan bij je overtuigingen/prioriteiten, het is de kern van al je keuzes en een jaar waarin je niet geleefd heb volgens je eigen gewenste kern prioriteiten is niet meer terug te draaien.

Uitvoerig stil staan bij wat belangrijk voor je is kan bijv door het doen van bovenstaande stappen en je gewenste prioriteiten ergens op te hangen zodat ze in je zicht blijven. Andere opties zijn het volgen van een Master 1 of een ‘Rebirth retreat’ waar je begeleid wordt in een effectief proces om de juiste keuzes te kunnen maken in je leven.

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen