#7 Leven in vrijheid

Door Joris Swinkels 7 januari 2018

Voor de meeste onder ons is leven in vrijheid van groot belang. We maken keuzes, reageren op mensen, werken hard, of werken juist niet etc om een bepaalde vrijheid te kunnen ervaren.

De ervaring ‘vrijheid’ is afhankelijk van jouw definitie van vrijheid. Voor de meeste komt dit neer op iets wat vergelijkbaar is met: Vrijheid = kunnen doen wat ik wil doen, waar en wanneer ik dat wil  doen. Mogelijk is die van jou iets anders maar heeft wel een zelfde strekking.

Onbewust denken we vaak hiervoor geld nodig te hebben.

Als we namelijk meer geld zouden hebben dan zouden we meer vrijheid kunnen ervaren, minder werken, meer op vakantie gaan, ander werk doen, een jaar de wereld rond gaan etc. De grootste beperking van ons gevoel van vrijheid is echter niet tijd of geld.

Het is onze identificatie met onze gedachten. Deze identificatie maakt dat we allerlei dingen ervaren die we niet als vrijheid zien en hier dan op moeten reageren. Door je te de-identificeren met het denken bereik je aan heel ander niveau van vrijheidservaring.

“The beginning of freedom is the realization that you are not “the thinker.” The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated. You then begin to realize that there is a vast realm of intelligence beyond thought, that thought is only a tiny aspect of that intelligence. You also realize that all the things that truly matter – beauty, love, creativity, joy, inner peace – arise from beyond the mind. You begin to awaken.” ~Eckart Tolle

Klinkt meer vrijheid ervaren goed voor je check dan hier of er nog plaats is in de aankomende Master 1.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen