Authenticiteit

Door Charles Ruiters 18 januari 2018

“Zijn wie je bent!”

Authentiek zijn is op weg zijn naar worden wie je wil zijn. Dit is geen eenvoudige opgave. Door ons zelfbeeld en identiteit zijn wij in staat ons aan te passen aan wat de omgeving van ons verwacht. We leren al vroeg hoe ons te gedragen om liefde en aandacht te ontvangen. Om opgenomen te worden in de gemeenschap. Een kind kan niet overleven zonder de zorg van ouders. Vroeger was uitgestoten worden uit de stam, je doodvonnis: overleven in je eentje in de wildernis was onmogelijk!

Uitgestoten worden is je doodvonnis!

Die oer-angst maakt dat we ons (onbewust) aanpassen. Het is een overlevingsstrategie die (deels) ons gedrag en onze rol bepaalt op het werk, thuis, bij vrienden, familie, als we uitgaan of in verenigingen. We beseffen dat, als we willen overleven, eerst goed voor onszelf moeten zorgen voordat we kijken naar de rest. Het egoïstische ego bepaalt hoe we reageren en we leven (onbewust) vanuit ‘wie we zijn geworden en denken te zijn’.

“Wat onze omgeving daarmee krijgt is ons aangeleerd, passend gedrag.
Je doet je anders voor dan wie je in werkelijkheid bent!”

Met mij is alles oké! toch?

De weg naar authentiek zijn begint met in te zien dat wie we zijn, niet is wie we zijn. Een lastige voor de meeste van ons. Toegeven dat je je anders voordoet dan wat is, is moeilijk. We geven liever naar buiten toe aan dat onze relatie goed is, terwijl die in feite vastzit. Onze oer-angst om verstoten te worden, weerhoudt ons vaak om echt te zijn, authentiek te zijn. Eerlijk zijn over wat is, is ons niet met de paplepel ingegooid. Het is wel dé weg naar verbinding met jezelf en de ander. Waarbij je stap voor stap eerlijk bent over wat in jou omgaat.

Wie wil er nu niet overleven?

Wie je bent vandaag de dag is wat je geleerd hebt, vanuit de wil te overleven – gezien te worden & liefde te ontvangen. ‘Niet-authentiek zijn’ (‘onecht zijn’) is onze standaard, aangeleerde en automatische manier van zijn. Opgroeien en onze wil te overleven zorgde ervoor dat we ons ‘niet-authentiek’ (‘niet-echt’) leerden gedragen! De primaire focus was op jezelf, op overleven! Aangezien je dit leest, heb je het gered!

Wat is dan ‘authentiek zijn’?

“Authentiek zijn’ is de beweging maken voorbij het ik, voorbij je ego, voorbij ‘overleven’. Het is bewust de keuze maken te leven vanuit je visie.”

Hoe word ik de gewenste verandering?

Leren luisteren naar of inzien welke schijn je in stand houdt, is de eerste stap. Delen, toegeven wat belangrijk is, wat echt is voor jou, is stap 2. Dit is gaan leven vanuit je visie. Het opent de weg naar worden wie je wil zijn. Vervolgens de verandering inzetten door bijvoorbeeld een wens uit te spreken, een doel te stellen, in actie komen is stap 3.  Ga voorbij aan bijvoorbeeld “doen alsof je werk leuk is, terwijl je elke dag moeite hebt met opstaan” of “je relatie top is, maar in feite muurvast zit” of “je wenst intimiteit en doet het af als niet belangrijk”.

De 3 stappen naar de gewenste verandering zijn:
Stap 1: De schijn die ik in stand houd is….
Stap 2: Wat ik wens is….
Stap 3: De actie die ik inzet is….

Ben je bewust dat:

  1. ‘Niet-authentiek’ zijn is niet fout
  2. Authentiek zijn is worden wie je wenst te zijn
  3. Authentiek zijn draagt bij aan het Geheel

1. ‘Niet-authentiek’ zijn is niet fout

‘Niet authentiek’ zijn is wat ieder mens doorleeft. Het voldoen aan de verwachtingen van anderen en ons schikken naar de cultuur, normen en waarden van onze omgeving, is het gevolg van onze overlevingsdrang. We konden niet anders. De uitdaging is nu om voorbij je eigen “niet authenticiteit” te gaan. Authentiek zijn, jezelf zijn, is dus niet onze aangeleerde manier van zijn. Het is daarmee ook niet iets wat vanzelfsprekend is. We hebben nooit geleerd om te staan voor wie we (willen) zijn, om onze wensen en verlangens te uiten. Er is een oer-angst om uitgestoten te worden als we dat wel doen. We houden liever vast aan ‘niet echt’ zijn om zo onderdeel te blijven uitmaken van bestaande systemen. Dit is voor ons makkelijker dan dat we eerlijk zijn naar onszelf, het masker afdoen en delen of laten zien wie we echt (willen) zijn. Als individuen of als ego’s streven we ernaar om een passende goede indruk na te laten op anderen.

2. Authentiek zijn is worden wie je wenst te zijn

In ‘authentiek zijn’ gaat het over de ‘author’ (creator of schrijver) worden van je eigen leven. De weg hiernaar toe is door je te verbinden met en te leven vanuit je visie. En vervolgens je woorden – acties – daden hiermee in één lijn te brengen. Dat betekent dat je NEE zegt tegen alles wat hier niet aan bijdraagt. Dus ook niet JA zeggen om anderen te pleasen, in de hoop hiervoor iets terug te ontvangen of bijv. uit medelijden. Dit is juist ‘niet-authentiek’.

“Wat als jouw NEE precies is wat die ander nodig heeft voor zijn groei?”

Je niet laten beperkingen door verwachtingen van anderen. Als je je visie leeft, word je wie je wenst te zijn. En dat is waar ‘authentiek zijn’ over gaat.

3. Authentiek zijn draagt bij aan het Geheel

Oprecht, eerlijk delen wat er speelt en stoppen met de schijn hoog te houden creëert ruimte om anderen dichterbij te laten. In een vastgelopen relatie leiden 2 personen pijn. Het bespreekbaar maken, geeft ruimte voor beweging en groei. Blijf niet hangen in excuses, verhalen of verwachtingen. ‘Authentiek zijn’ is de angst voor het onbekende hebben en delen wat er werkelijk gaande is.

Waar zie je dat je niet de waarheid vertelt?

Welk beeld wil je ophouden? En wat is de waarheid? Waar ben je bang voor als ‘ze’ de waarheid kennen?

Beloof jezelf dat je bespreekbaar maakt wat in de weg zit voor verbondenheid en groei. ‘Niet-authentiek’ zijn is separatie, afgescheiden zijn en ego gedreven. Er komt een enorme hoeveelheid energie vrij als je ziet en gaat delen waar je nu nog de schijn ophoudt.

Wat wordt er mogelijk als je authentiek bent?

 

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen