Bemoei je er niet mee!

Door Charles Ruiters 9 april 2018

Wat doe je als coachend leidinggevende als de doelstellingen niet gehaald worden?

Als de doelen niet gehaald worden, dan is het zaak te kijken, of het team inclusief de coachend leidinggevende z’n uiterste best heeft gedaan. Want als wij als team onze uiterste best doen om de resultaten te behalen, en het resultaat blijft achter bij de verwachting, dan moet je ook voorbij je team kijken: zijn de doelen te ambitieus? Zijn omstandigheden veranderd? Wat is nodig om bij te sturen? Hebben we de juiste focus? Middelen?

Elk jaar hogere target opleggen

Kijk ook naar de organisatie zelf: is deze resultaat gedreven met het oog op geld verdienen en wordt elk jaar de lat hoger gelegd? Dat gebeurt vaak zonder dat dit in middelen voldoende wordt gecompenseerd. Deze “IK” gedreven organisaties handelen uit het belang van de aandeelhouders (of eigen belang). Organisaties zullen echter de beweging moeten maken naar “WIJ” gedreven. Waarbij de organisatie zichzelf als onderdeel van een groter geheel gaat zien. Check voor jezelf, bij welke type gedreven organisatie zou jij willen werken? IK of WIJ gedreven?

Targets halen ten koste van mensen

Als leidinggevende blijf je verantwoordelijk. Resultaten zijn en blijven belangrijk, echter het behalen ervan moet in samenwerking met en in afstemming op het team gebeuren. Het mag niet ten koste van hen gaan. Als het ten koste van het team gaat, dan worden uiteindelijk de gevolgen hiervan teruggelegd in de organisatie: ziekteverzuim loopt op en motivatie loopt terug. Mensen gedragen zich als slachtoffer van het systeem. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel. De weg hiervandaan is SAMEN. De focus moet liggen op “hoe blijven mijn mensen gemotiveerd & geïnspireerd?”.

Afscheid nemen in belang van beiden

Belangrijk hierin is de match tussen de persoonlijke visie van medewerkers en de bedrijfsvisie. “Waarom wil jij ’s ochtends je bed uitkomen?” Als er een match is tussen je persoonlijke visie en die van het team of de organisatie, dan is er intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan. En als dit uit elkaar groeit, dan zakt de motivatie en betrokkenheid. Dan is er een ander gesprek nodig. Juist dan is authenticiteit belangrijk en ook dat je als coachend leidinggevende staat voor iemands grootsheid. Het is niet erg als interesses uit elkaar gaan lopen. En het is ook niet erg om afscheid te nemen van mensen als de belangen elkaar niet meer dienen. Juist door dat afscheid ontstaan er groeikansen voor alle betrokkenen.

VERTROUWEN & LOSLATEN sleutel tot succes

Een team dat vanuit het SAMEN werkt, een gedragen visie heeft en vanuit een context met elkaar omgaat waar er ruimte is voor authenticiteit, feedback, open communicatie, rapport, nabijheid, respect en vertrouwen, behoort ook in tijden dat de resultaten tegenvallen het vertrouwen te behouden van de coachend leidinggevende en vooral van het hogere management. Hierin moet het hoger management ruimte durven blijven geven! Alleen dan zal het team in staat zijn een weg uit ‘het dal’ te vinden. Als er te vroeg wordt ingegrepen, dan wordt de kracht uit het team gehaald. En het resultaat is altijd minder en de weg omhoog duurt langer dan wanneer er op een coachende manier, in vertrouwen, samen naar oplossingen wordt gezocht. Juist in tijden dat het tegenzit is het staan voor de grootsheid van de ander of het team, de sleutel naar succes!

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen