Coachen is NIET helpen!

Door Charles Ruiters 7 februari 2020

Waarom zou je coachen als je ook advies kunt geven?

Coachen is een manier van communiceren waarbij je de gecoachte ziet als iemand met onbegrensde mogelijkheden. Coachen werkt niet als je niet gelooft in de ander of komt vanuit een denkkader: ‘dat gaat nooit iets worden’.

Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken. Het is geen onderwijzen, maar zelf-leren bevorderen. Een coach begeleidt de ander bij het maken van keuzes, maar maakt die keuzes niet zelf. Dat doet de gecoachte en deze is daar ook verantwoordelijk voor. Je ziet de ander als bron en niet als een put: een bron waar iets uitkomt en niet een put waar iets in moet. Coaching is dus het beste in de ander naar boven halen en deze persoon in beweging zetten in een bewust door hem/haar gekozen richting. Daarbij heb je onvoorwaardelijk vertrouwen in de ander. Je hebt de gave om mensen op een liefdevolle, doch directe ‘spot on’ manier een spiegel voor te houden door rake, open vragen te stellen. Je laat de ander het zelf ontdekken en je creëert telkens weer een liefdevolle ruimte waarin jij en de ander zichzelf kunnen en mogen zijn. Coaching werkt als je vragen stelt waarop jij de antwoorden niet kent. Je komt dan vanuit het denkkader van ‘niet weten’. Vanuit het denkkader ‘niet weten’ is de kans op helpen nihil. Met betrekking tot het coachdoel weet je namelijk niets.

“Een coach begeleidt de ander bij het maken van keuzes, maar maakt de keuzes niet zelf.”

 

De neiging tot helpen ligt vaak op de loer. Je bent opgegroeid met mensen om je heen die je continue lieten zien of je vertelden wat je te leren had. Indien je de ander vertelt wat te doen, ontneem je deze de mogelijkheid om te groeien van binnenuit. Je zegt in feite: je kunt het niet alleen, je hebt hulp nodig. Dit staat haaks op waar coaching voor staat. Dit helpen is ingegeven vanuit je ego, het gaat dan meer om jezelf dan om de gecoachte. Je wil bijvoorbeeld laten zien ‘hoe goed je bent’ of ‘dat je ergens ervaring in hebt’. Of mogelijk vind je ego het fijn om problemen van anderen op te lossen. Als het meer om de coach gaat dan om de cliënt, dan is de coach niet volledig aanwezig. Je stuurt, hebt (onbewust) een agenda en maakt de cliënt eerder kleiner dan groter.

Er zijn helaas heel wat coaches die zich coach noemen maar eerder een mentor of adviseur zijn. Helpen vanuit de rol dat jij het weet is geen coachen. Daarom ben ik een groot voorstander van accreditatie van coaches zoals de ICF dat geregeld heeft. Een ICF coach coacht volgens de principes van professionele coaching. Meer weten over ICF, klik dan hier?

We groeien op in een wereld waarin anderen ons vertellen hoe we ons moeten gedragen. Het geven van advies is zo vanzelfsprekend dat coaching echt een nieuwe manier van communiceren wordt.

Tot slot: Als jij ervaring hebt rondom het coachdoel en de oplossing ziet, dan ga je onbewust sturend vragen in de richting van de oplossing die in jou leeft. Dan lijkt het alsof je coacht, echter in feite ben je bezig je cliënt jouw oplossing te laten kiezen. De kunst hier is om je oplossing te parkeren en in het denkkader te stappen van “niet weten”. Vervolgens stel jij je vragen vanuit het denkkader dat de ander alle antwoorden in zich heeft. Door dit bewust te kiezen schep je de voorwaarden om te coachen. Je trapt niet in de val van helpen.

Charles is als hoofdtrainer verbonden aan de ICF ACTP Professional Consciousness Coaching training van Creative Consiousness.

Meer weten over de coachopleiding bezoek dan onze website: https://creativeconsciousness.nl/coach-opleiding/

Meer weten over Charles, bezoek dan zijn website CharlesRuiters.com.

Heb je serieus interesse om coach te worden ervaar dan de CC methodiek zelf en boek een gratis coach ervaring via deze link: https://calendly.com/charlesruiters/30-minutes-bewustzijns-coaching-support?

Voor de leesbaarheid schrijf ik mijn blogs vanuit ‘hij’. Hier wordt tevens ook ‘zij’ of ‘genderneutraal’ bedoeld.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen