Coachend Communiceren

Door Charles Ruiters 19 mei 2018

Binnen zelfsturende teams, moeten medewerkers onderling leren communiceren als een coach. Coachend communiceren is met elkaar omgaan zoals een coach dat zou doen met zijn cliënt. Komende vanuit een coach-context, dan is er respect, mag de ander zijn wie hij/zij is, wordt er zonder oordeel geluisterd, wordt adviseren vervangen door open vragen. In een coachend communicerende context voelt de ander zich veilig en is er vertrouwen. Er is ruimte voor feedback, groei en elkaar uitdagen. De focus verschuift van IK (ego-gedreven) naar WIJ: Jij bent onderdeel van een groter geheel, dienstbaar naar het team. Het gaat om het samen behalen van het gezamenlijke resultaat. Voor zelfsturende teams is omgaan met elkaar vanuit een coachend communicerende context een must!

IK of toch liever WIJ?

Iedereen maakt in zekere zin de beweging van IK, ego-gedreven naar dienstbaar zijn, zorgen voor en bijdragen aan ‘WIJ”. Als je ego-gedreven bent, dan ga je met de ellebogenwerken, dan drijf je je wil door, wil je gelijk hebben ten koste van de ander, dan moet het op jouw manier gaan, wellicht ga je anderen commanderen en/of manipuleren en als ze niet doen wat jij verwacht, ga je straffen! Ego-gedreven zet anderen niet in hun kracht, het put ze eerder uit en haalt de vitale energie uit het samenwerken.

Samen ontdekken wat werkt!

Coachend leidinggeven, coachend communiceren en het optimaliseren van het zelfsturend vermogen zijn kernelementen om op een andere wijze te gaan samen werken en de klus te klaren. Jij stelt jezelf in dienst van het team. En hoe mooi is het om juist in de zorg, waar je al in dienst staat voor de cliënt, dit ook voor elkaar te gaan doen. Hierdoor komt er ruimte binnen het team om samen oplossingen te benoemen, samen de verantwoordelijkheid te dragen voor het werk. Het zit hem in het SAMEN. Het zit hem ook in elkaar respecteren voor wie de ander is en de competenties, kwaliteiten en ervaring die de ander heeft. Het gaat ook om luisteren naar elkaar en met elkaar omgaan vanuit het hart. Niet vanuit het hoofd, want dan krijgen we de oplossingen die gisteren werkten. Het gaat er juist om dat je samen ontdekt wat voor jullie team werkt. Als team dien je samen een context te creëren die dat mogelijk maakt.

Coachen als manier van leven

In deze context zit heel veel dat je ook in een coach-cliënt context terugziet. Voor mij gaat coachen veel verder dan alleen een professie. Voor mij is coachen een manier van leven. Ik noem dat een context vanuit coaching. Coaching is misschien niet zo’n populair woord en het is misschien een afdankertje want ‘iedereen is coach’. Echter waar het hier om gaat is het ZIJN van iemand, COACH ZIJN. En in dat ZIJN ontstaan de mogelijkheden die net zoals bij een coach-cliënt relatie vanzelfsprekend zijn: dat er vertrouwen is in de groep, dat iedereen zichzelf mag zijn op het werk, en dat je kunt delen hoe het echt met je is en daarin ontvangen worden. Dat je samen successen kunt vieren. En ook elkaar de ruimte geeft als het even wat minder gaat. Maar ook dat je elkaar uitdaagt en het beste laten zien van jezelf. Ruimte voor het geven en ontvangen van feedback. Respect voor elkaar en als het even niet goed gaat, dat dit niet tussen jou en de ander instaat, maar dat je het compleet maakt.

Wat zou er binnen jouw team of organisatie mogelijk worden als deze ‘coach-context’ werkelijkheid was?

Help, ik voel weerstand…

Wat maakt nu dat dit geen vanzelfsprekendheid is? Dat heeft te maken met het IK, het ego-gedreven zijn. Je ego wil niet dat jij je afhankelijk maakt en in dienst stelt van een team. Nee, je ego wenst controle te houden en zal alles uit de kast trekken om de regie te blijven voeren. Jij en je collega’s zullen dus voorbij het ego moeten gaan om dit mogelijk te maken. Kan dat? Ja dat kan! Maar daarvoor zal de organisatie, jij en je collega’s wel aan de slag moeten met elkaar.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen