De kracht van NÚ!

Door Charles Ruiters 18 januari 2018

Leven vanuit “verhalen” of vanuit “dat wat is”

Wat ik zou wensen is dat je vanaf nu het verschil gaat zien tussen het verhaal over iets en dat wat is, het iets. Als je een nieuw huis wilt bouwen, dan komt daar heel wat bij kijken: je moet plannen maken, budget regelen, informatie verzamelen, vergunningen regelen, je ideeën delen met de architect. Je kunt over het nieuwe huis de meest fantastische ideeën en verhalen hebben, daarmee heb je nog niet je nieuwe huis. Je hebt een prachtig verhaal. Maar om je huis te krijgen, zal je knopen moeten doorhakken en in de actie moeten komen. Anders komt je huis er nooit (en blijf je in het verhaal erover hangen).

Waar moet je zijn om impact te hebben?

Hoe herken ik nu dat ik in mijn verhaal over iets zit? Als je in je werk of je relatie(s) ervaart dat je vastloopt, zaken uitstelt, klaagt of gefrustreerd bent. Als het lijkt alsof er niets verandert! En je praat er wel met heel veel mensen over. Of wat ook kan is dat je er niet over praat maar dat je van alles in je hoofd erover hoort: je piekert, je gedachtes draaien rondjes of er is angst om zaken te veranderen. In al deze voorbeelden is het heel goed mogelijk dat je vastzit in het verhaal over iets. Je staat als het ware stil en vandaag is bijna een copy van de dag van gisteren. Het lijkt alsof je heel hard bezig bent er iets aan te doen…maar eigenlijk praat je alleen maar over het probleem of over je uitdaging(en). Van echte ACTIE is (nog) geen sprake! Als je dit herkent, dan kan het zeer wel zijn dat je in het verhaal over iets zit.

Wij zitten voor meer dan 90% van onze tijd in de verhalen over wat is!
“Waar kun jij zien dat je in het verhaal over iets zit?”

Ben je bewust dat:

  1. De eerste stap is inzien dat je in het verhaal over iets zit
  2. De tweede stap is jezelf of anderen de juiste vragen gaan stellen
  3. Je je comfort zone moet verlaten…

1. In je Verhaal zitten…

De eerste stap om uit je verhaal te komen is je bewust te worden dat je in het verhaal over iets zit. Dingen bespreekbaar maken is voor velen vaak lastig. We praten er liever niet over en als we het wel doen, dan is het vaak niet met de directbetrokkenen. Als het op het werk niet lekker loopt, dat praat je daar wellicht wel thuis over, maar niet of nauwelijks op je werk. En als het thuis wat minder soepel gaat, deel je dat wellicht met goede vrienden, maar niet met je partner. Echter als je een lekke band hebt, dan helpt erover praten niet als je de band geplakt wilt hebben! Inzien dat praten over iets, geen impact heeft op dat iets is de eerste stap. Klagen over je relatie pakt de oorzaak niet aan.

Waar schuif jij problemen voor je uit (in de hoop dat ze wel vanzelf zullen oplossen)?
Waar vermijd je de juiste persoon aan te spreken?

Als onze verkoopresultaten terugvallen, dan helpt het niet als we daarover blijven praten!

2. Aanpakken…

We moeten leren om de beweging vanuit het verhaal naar de actie te maken. Dit kan door aan jezelf of aan anderen juiste vragen te stellen zoals: 
Welke actie ga je nu ondernemen zodat …. (je band geplakt wordt?)? 
Wat zou je willen zien in deze situatie? En wat moet er gebeuren om dat te realiseren?
Wat zou ik moeten accepteren c.q. loslaten? En welke besluit neem ik nu om vooruit te bewegen?
Wat gaan we doen om de situatie te shiften?

Als je in het beantwoorden van je vragen de juiste acties formuleert én je daadkracht toont om ze daadwerkelijk uit te voeren, dan kom je in de actie en in de beweging waardoor de situatie verandert. Actie en beweging vinden altijd in het hier en NU plaats.
In persoonlijke situaties, bijvoorbeeld je relatie, waar je ziet dat je in het verhaal zit (bijvoorbeeld je leeft vanuit de verwachting dat z(h)ij het initiatief neemt of je bent gefrustreerd (…over het rommelige huis), dan zal je eerst moeten delen wat je verhaal is. Zo kan de ander aansluiten en dan samen kijken welke actie of afspraken gemaakt (kunnen) worden.

3. In de actie….

Beweging vindt in het NU plaats
Om situaties of uitdagingen aan te pakken, zal je dus de overstap moeten maken van “erover praten/erover piekeren of in het verhaal zitten” naar “in actie komen”. Het bespreekbaar maken is wellicht een uitdaging. Iets dat je wellicht niet eerder of niet vaak gedaan hebt. Het in je verhaal over iets blijven is je comfort zone (dat ken je al). Wil je echte beweging, echt de situatie veranderen dan zal je de comfort zone moeten verlaten en je verantwoordelijkheid moeten nemen. Een valkuil die ons ervan weerhoudt om in actie te komen is vaak ook weer een verhaal. Bijvoorbeeld over “hoe die ander zal reageren?” of “wat als ik niet begrepen wordt”. Inzien dat dat alweer een verhaal is, geeft je de keuze om je verhaal te hebben en in de kracht van NU te stappen. Met het verlaten van de comfort zone stap je in het onbekende. Dat voelt niet vertrouwd. Het leidt wel tot beweging en actie en zorgt ervoor dat je in het NU bent en datgene realiseert wat je graag wenst te zien in je leven en werk.

“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg.
Hou op met klagen, verlaat je comfort zone en onderneem actie!”

“Je hoofd kan druk bezig zijn je af te houden het probleem werkelijk aan te pakken”

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen