Er is hoop in de afrekencultuur…!

Door Charles Ruiters 9 april 2018

We zitten in een afreken cultuur! Je mag elke leidinggevende, mij dus ook, afrekenen op de behaalde resultaten. Daar word je ook voor betaald. Als je de resultaten niet haalt, is het ook aan jou als leidinggevende zaak te kijken waar dat aan ligt. Behalve de directe oorzaken, daag ik je uit vooral ook naar jezelf te kijken: Heb je recent serieus overwogen of deze organisatie nog bij je past? Wellicht is het zodanig veranderd dat jouw visie en die van de organisatie uit elkaar zijn gegroeid?

In hoeverre matcht je persoonlijke visie met die van de organisatie die je salaris betaalt?

Falen in het behalen van de doelen!

Bij een van de organisaties waar ik als leidinggevende ambitieuze doelen had afgegeven die niet gehaald werden, moest ik elke maand uitzoeken en rapporteren wat dit had veroorzaakt. De helft van mijn tijd was ik hiermee bezig zodat het hogere management begreep waarom de resultaten tegenvielen!!! Dat was voor mij negatieve energie. Als ik die tijd had gestoken in mijn team, onze focus en eventueel het aanpassen van de focus of doelen, had ik die organisatie wellicht niet verlaten. Maar toen diende ik liever de vraag van hogerhand, dan oog te hebben voor wat nodig was om het tij te keren!

Hoe komt het dat we doorgaan, terwijl het niet goed voelt?

Angst om alles kwijt te raken

Binnen een organisatie zitten wij ook in een systeem, in de cultuur ‘zo doen we dat hier’. We zijn onderdeel van de manier van werken geworden en zien niet dat het ook anders kan. Of we zien het wel, maar we durven niet tegen het bestaande systeem in te gaan. Bang voor consequenties die ‘ons leven op de kop zou kunnen gooien’. En dus schikken we ons, vaak ten koste van onszelf. En zo maakt het systeem ons tot slachtoffer. Vervolgens blijven we met de beste bedoelingen werken voor de organisatie, en lopen we leeg doordat we dingen (moeten) doen die afwijken van wie we in essentie zijn of wat we belangrijk vinden.

Kans op een burn out

In grotere hiërarchisch gestuurde organisaties worden zaken opgelegd! Veel medewerkers lopen vast op de jaarlijks steeds hoger opgelegde targets. Als jij een manager bent die daarin meegaat en targets oplegt aan je team-members…dan gaan de hakken in het zand, je ziekteverzuim stijgt en dan heb je als manager een zware klus! Grote kans dat je het (ook) niet redt en onderuit gaat, in het ergste geval met een burn out. Ook in dergelijke hiërarchisch gestuurde organisaties motiveer je je mensen niet door iets op te leggen. Je motiveert door juist iets vanuit hen te laten komen.

Je team intern verkopen

Coachend Leidinggeven is niet het opleggen van targets. Het gaat over je team uitnodigen uitdagende targets te kiezen en te vragen wat zij nodig hebben om dit waar te maken. En als leidinggevende zorg je ervoor dat dit gedragen wordt binnen de organisatie. Dan is het een gedragen target die verkocht gaat worden binnen de organisatie! En dat is een heel ander vertrekpunt dan dat jij als leidinggevende de norm oplegt. Je vertrekpunt is SAMEN.

Want wat als je het team vraagt hoe zij de situatie zouden aanpakken? Of welke jaardoelen zij zouden kiezen?  Wat als je hen betrekt en onderdeel maakt van wat er gaande is?

Als coachend leidinggevende wil je de mensen gemotiveerd aan het werk hebben. Dat ze met inzet en met plezier werken, zichzelf uitdagen. En ieder teamlid speelt daarin zijn eigen rol en heeft daarin zijn eigen persoonlijke uitdagingen.

Geen zin om op te staan?

Als de organisatie je aanpak en teamtargets niet accepteert, wordt het wellicht tijd om elders te gaan werken waar je wel samen mag werken met respect voor elkaar. Zo voorkom je de ellende dat je wellicht ‘s ochtends wakker wordt met het liedje in het hoofd “Ik heb geen zin om op te staan en naar mijn baas toe te gaan”! Als je dat hebt dan wordt het echt tijd om een ander gesprek te gaan voeren. En ook als manager moet je daar oog voor hebben als het om je teamleden gaat. En het gesprek hierover open ingaan: Wie van jouw medewerkers zit te zwoegen en loopt energetisch leeg op het werk? Hoe lang laat jij het nog zo doorgaan?

Je werk een 10 geven!

Coachend Leiderschap: Creëer een sfeer van vertrouwen, respect en authenticiteit en zorg voor een communicatie op basis van coaching: als we leren echt naar elkaar te luisteren en vragen te stellen, zouden we weten wat er speelt en open staan om passende oplossingen te laten ontstaan. We zouden stoppen met vertellen wat het beste is voor anderen en de organisatie. En de organisatie en haar mensen zouden met plezier en gedrevenheid werken. En thuis enthousiast spreken over hun werk en de organisatie waar ze onderdeel van uitmaken!

Wie wil dat nu niet?

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen