Hoe beoefen je compassie?

Door Marc Steinberg 13 juni 2018

In de wereld waarin we leven is compassie zeldzaam, en wanneer we het geven, is het vaak voorwaardelijk. Iemand moet echt lijden of al erg veel ongeluk hebben gehad om het te krijgen. Natuurlijk moeten we alles opzij schuiven en mededogen hebben voor iemand die lijdt. Niet alleen voor volwassen mensen, ook voor kinderen, dieren, planten, bomen, Moeder Aarde.

Compassie bestaat uit “com” en “passie”. “Com” betekent “communie, gemeenschap” – dus een passie voor samenhorigheid. Omdat iemand die zich in een staat van lijden bevindt zich gemakkelijk alleen voelt met diens pijn. In die staat heeft het een helende werking als we voelen dat iemand zich echt om ons bekommert en moeite doet om ons te begrijpen.

Iedereen heeft compassie

Compassie hoeven we niet aan te leren: het is een natuurlijke kwaliteit van het hart. Iedereen heeft compassie, maar niet iedereen is er zich van bewust of is ertoe bereid om het te geven.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom deze kwaliteit van compassie meteen wordt gegeven wanneer iemand die ons nabij is instort, om maar een voorbeeld  te noemen, terwijl we iemand die psychologische pijn heeft, of geïsoleerd geraakt, niet zo snel ons mededogen krijgt. Hieraan zien we de impact van conditionering en morele standaarden: ze bepalen wanneer we naar iemand uitreiken en wanneer niet.

Ook onze ongevoeligheid voor meer subtiele vormen van lijden, zoals frustratie, vernedering, eenzaamheid, verwarring, onzekerheid en andere voorbeelden, speelt een rol. Als we onszelf, onze binnenkant, niet kunnen voelen, hoe kunnen we dan een ander voelen – die zich buiten ons bevindt?

Reiken tot achter het masker

We hebben geleerd dat we ons mentale en emotionele lijden moeten onderdrukken om “acceptabel sociaal gedrag te vertonen”, en dus zetten we een masker op. Dat maakt het moeilijk voor anderen om te merken wat er echt in ons omgaat. Alleen diegenen die geleerd hebben om iemand echt aan te voelen, die tot achter het masker reiken, zijn er zich van bewust.

Compassie moet je voor de volle 360 graden geven, op alle niveaus. Fysiek, mentaal en emotioneel lijden verschillen niet van elkaar, het zijn gewoon andere verschijningen van hetzelfde.

Zonder compassie mag de wereld er dan wel mooi uitzien, maar wie een staat van 360 graden compassie heeft bereikt, ziet dat de wereld een oceaan van lijden is. Vreemd genoeg is het net wanneer je niet langer wegloopt van dit overweldigende gegeven dat liefde naar boven komt in je hart.

Dit is de onvoorwaardelijke liefde waar ieder mens naar op zoek is, bewust of onbewust. Iedere handeling, elke daad, het maakt niet uit hoe absurd of stom of destructief, is niet meer dan een onbewuste poging om wat dichter te geraken bij de hemelse poorten van de onvoorwaardelijke liefde.

Het begint hier en nu

Wat wij als mensen nodig hebben is om compassie in ons te laten ontwaken, en dat begint niet wanneer de omstandigheden het toelaten of goed zitten, nee. Het begint hier en nu in ons.

Andermans lijden voelen, echt aanvoelen, is waar onvoorwaardelijke liefde zal ontstaan en waar het paradijs mogelijk wordt. Van daaruit worden daden geboren die een heel andere samenleving zullen opbouwen met heel andere waarden.

Lijden of problemen fiksen zal ons daar niet brengen. De weg ernaartoe is een onzichtbare brug die verschijnt op het moment dat we compassie toelaten.

Doe de moeite: ben present

Doe de moeite om je ogen te openen en aan te voelen in welke staat de ander zich bevindt. Doe gewoon die moeite. Voel aan wat er achter de grijnzende gezichten en de vrolijke façades ligt. Kijk wat er achter andermans woorden ligt. Voel hen aan. Het is niet zo moeilijk eens je de moeite begint te doen. Blijf bij het gevoel, ga niet meteen over naar fiksen en laat je niet overmannen door wanhoop. Ben gewoon present voor de waarheid onder het oppervlak.

Laat je liefde bovenkomen en laat haar je leiden.

Met liefde, Marc

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen