Hoe bouw je een EGO?

Door Joris Swinkels 20 oktober 2018

Hoe bouw je een EGO?

De meeste mensen zullen denken dat je een Ego niet moet stimuleren maar juist moet afbreken. Maar niets is minder waar!

(Luister ook naar de 33 minuten durende PodCCast: Hoe bouw je een Ego via Spotify, iTunes, of  Soundcloud, of kijk naar de korte Vlog hierover)

Om een duidelijk beeld te geven eerst een stukje inleiding.

Vele onder ons zijn ons gewaar geworden dat er een verschil is tussen ‘gedachten en emoties’ zijn en ‘gedachten en emoties’ hebben. M.a.w. het moment dat je niet meer je ‘gedachten en emoties’ bent, begint er een gevoel van vrijheid te ontstaan en een gevoel van ’thuiskomen’.

Maar als je dan niet je ‘gedachten en emoties’ bent wat ben je dan wel?

Of anders gevraagd: Wie ‘heeft’ dan die ‘gedachten en emoties’? Het antwoord is ‘JIJ’ als ‘gewaarzijn’ (wat ‘jij’ BENT is ‘gewaarzijn’. In het Nederlands wordt voor ‘gewaarzijn’ ook wel ‘bewustzijn’ gebruikt maar ‘gewaarzijn is nauwkeuriger. In het Engels is het iets duidelijker. We zijn ‘Awareness’ wat plaats vindt ‘in’ ‘Consciousness’. Maar goed laten we het even simpel houden, we ZIJN dus ‘gewaarzijn’)

In je vormloos ‘gewaarzijn’ creëer je jezelf als een vorm middels je Identiteit.

Gewaarzijn is eeuwig, oneindig, altijd in het ‘nu’, allesomvattend. Gewaarzijn maakt zich niet druk of het nu goed met je gaat of niet goed met je gaat. Sterker nog, op het niveau van ‘Gewaarzijn’ bestaat goed en slecht helemaal niet. Hiervoor is een extra dimensie nodig die zich afspeelt ‘binnen’ je gewaarzijn. Dit noemen we je ‘Identiteit’. Je Identiteit geeft vorm aan alles wat in het ‘gewaarzijn’ passeert. Hier is waar onze duale ervaring van de werkelijkheid pas ontstaat. Je identiteit onderscheid goed en slecht, links en rechts, ik en niet ik, mijn speelgoed en niet mijn speelgoed, mijn moeder en niet mijn moeder, mijn vriendin en niet mijn vriendin. En na deze onderscheiding van de hele waargenomen wereld ‘hecht’ de identiteit aan dat gedeelte van de werkelijkheid die het denkt dat het is. Mijn, ik, niet mijn, en niet ik.

Op mentaal vlak brengt je identiteit je voort als alle overtuigingen die je hebt over jezelf. Ik ben zeker of niet. Ik ben goed genoeg of niet goed genoeg. Ik ben waardevol of niet waardevol. Ik heb talent voor zingen of ik kan niet zingen. Ik ben slim of ik ben dom. Ook beslis je hierin onbewust over ‘ik ben een wereldburger’ of ik ben ‘Nederlander’, ik geloof in een God, ik geloof niet in een God, etc.

Het moment dat we gaan ‘hechten’ (attachment) aan (gedeeltes van) onze ‘identiteit wordt het ‘Ego’.

Zo lang als ‘identiteit’ een ‘voorkeur’ is die we plezierig vinden is er niets aan de hand, maar als het een ‘voorWaarde’ wordt dat iets op deze manier moet gaan, of dat we die auto of die baan niet mogen verliezen, of we ons ‘meer’ voelen door het huis waar we wonen en dus de ervaring hebben iets te ‘verliezen’ als het er niet meer is, dan spreken we over Ego. Ego heeft hierin een belangrijke functie in onze evolutie. Zonder Ego zouden we niet aan ons lichaam kunnen ‘hechten’, niet aan onze kinderen ‘hechten’, en zouden wijzelf en onze kinderen een veel lagere kans op overleven hebben, dank dus Ego!

Ego wordt gezien als een evolutionair verdedigingsmechanisme.

Maar dat is niet volledig! Het dient niet alleen ter verdediging maar ook is het de ‘kracht’ om onszelf neer te zetten, om kracht toe te voegen aan wil, aan verlangen. Ego gebruik je om te staan voor je mening, voor te hechten aan je commitments en doelen, om te hechten aan ‘iets’ dat je wilt bereiken. De kracht die het Ego is, is daarmee zeer bruikbaar en zelfs cruciaal voor ‘Zelfvertrouwen’, ‘Zelfverzekerdheid’, “Eigenbeeld’, en zelfs ‘Zelfliefde’!! Het niet in staat zijn om 100% onze Ego kracht te uitten BEPERKT ons vermogen tot ‘zelfverzekerdheid’, ‘zelfliefde’ etc. !!

Hoe pas je dit toe als opvoeder?

We weten allemaal dat de ‘ervaring’ om van een muurtje te kunnen springen als kind vele malen sterker is voor het ‘zelfvertrouwen’ dan wat een ouder ooit zou kunnen bijdragen door het kind 1000 x te vertellen dat het dat kan, maar ze nog nooit de ervaring gehad hebben.  Zo is het ook belangrijk dat een kind leert ‘de baas te zijn’. In ieder geval over zichzelf. En ook over situaties. Een kind mag leren dat het ‘mag willen wat het wilt, wanneer het dat wilt, alleen maar omdat het dat wilt’! Een kind mag leren dat het zelf bepaald of het ergens aan meedoet of niet, iets doet of niet etc. Dit zet een kind in z’n kracht!

Pas als deze kracht volledig en met regelmaat ervaren wordt ontwikkeld het kind een gezonde ‘zelfverzekerdheid’ etc. Als opvoeder ben je ‘de context’ waarin een kind dit kan leren. Natuurlijk moet het kind ook leren zich aan te passen, flexibel te zijn, niet de baas te zijn over het huis van de opvoeder, en dat je als opvoedend ouder of leerkracht soms een kind moet ‘overrulen’ of de ‘baas’ moet zijn omdat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid en het welzijn van het kind en anderen. Het is dus zeker niet het ‘enige’ principe wat je een kind moet leren maar wel een belangrijk!

Als opvoeder zijn we ons helaas niet altijd bewust van deze principes en interpreteren daarmee het gedrag van een/ons kind niet altijd juist. We overrulen het kind mogelijk vaker omdat het zich voortdurend aan ‘onze’ regels, onze ‘agenda’ (met overigens uiteraard vaak hele goede bedoelingen) moet aanpassen. Aan onze normen die wij ‘vroeger’ hebben meegekregen e.d.

Sta je als opvoeder eigenlijk wel 100% in je kracht?

Als je zelf niet 100% in je Ego kan staan, of t.o.v. alles en iedereen je authentieke zelf kan of durft te zijn en je eigen Ego niet ‘volledig’ of tot 100% van het potentieel is ontwikkeld zal een ‘dominerende’ energie van een kind jouw Ego triggeren en dit zal zich (onbewust) aangevallen voelen. Dit merk je door energie verlies, nerveusheid, kort lontje. Je kind is nu een spiegel voor je eigen onvolgroeidheid. Veelvuldig komt het voor zelfs dat je (wederom onbewuste) frustraties uit andere delen van je leven als gevolg van inauthenticiteit (omdat je niet volledig voor jezelf hebt kunnen ‘staan’), getriggert worden door je kind dat dit zelfde gevoel bij je oproept. Zo kan het zijn dat je op je werk een dominante collega hebt of werkgever waar je veelvuldig iets voor moet doen waar je niet authentiek achter staat. (hiermee breng je jezelf, je zelfvertrouwen en zelfliefde etc. omlaag). Deze pijn van in-authenticiteit (ik ben niet de auteur, niet de baas) leeft in je systeem en het moment dat je kind eenzelfde gedrag vertoont wordt dit geupload als programma en ga je daar op in reactie.

Als ik het heb, dan hoef ik het niet meer.

Pas als we volledig ons Ego kunnen zijn, onszelf toestemming geven dit 100% te mogen zijn dan komt de ruimte vrij om ons Ego te overstijgen. Zolang als we niet 100% ons Ego kunnen zijn zullen we het gevoel van verlies, van ‘moeten bewijzen’, van ‘de baas’ over iets willen zijn’, van minderwaardigheid, van onderdanigheid etc ervaren en zal dit ons Ego prikkelen om in reactie te gaan. Als we de ‘zwarte band’ halen in een gevechtssport dan hoeven we geen duellen meer aan te gaan. Dan worden we ineens ook niet meer uitgedaagd.

Pas als een kind 100% eigenaarschap over een stuk speelgoed kan ervaren ontstaat de opening om het te delen of af te staan zonder dat dit een residue pijn achterlaat.

Zo ook voor het Ego. Als we 100% in ons Ego kunnen staan ontstaat de ruimte waarin we volledig IN onze kracht onze identiteits-voorkeuren kunnen aanpassen of laten varen. We vanuit liefde een ander Identiteit/Ego ruimte kunnen geven om zich te manifesteren, te groeien, zichzelf in volle kracht te creëren. Dit is waar ‘ruimte innemen’ van de een niet meer ten koste gaat van de ‘ruimte’ van de ander. Waar een ouder of opvoeder een kind meegeeft dat het alles kan overwinnen wat het wilt, dat het alles kan creëren wat het wilt. Dit is waar we een kind (en jezelf:) meegeven dat het niet als een ‘schaap’ de mainstream hoeft te volgen maar altijd eigen baas is.

Bouw je Ego….

Joris

Luister ook naar de 33 minuten durende PodCCast: Hoe bouw je een Ego via Spotify, iTunes, of  Soundcloud, of kijk naar de korte Vlog hierover.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen