‘Ik ben authentiek’ bestaat niet

Door Charles Ruiters 4 november 2018

Authenticiteit is trouw zijn aan jeZelf. Als die zelf je ego is, dan is er geen sprake van  authenticiteit maar eerder van egoïsme en in-authenticiteit. Met trouw zijn aan jeZelf bedoel ik trouw zijn aan dat wat jij bewust kiest om te zien in je leven als onderdeel van iets dat groter is dan jezelf.

Jij bent in-authentiek

Een pasgeboren baby is onbewust authentiek. De baby heeft geen ‘ikje’. Er heeft zich nog geen ego gevormd. De baby ervaart verbondenheid en ‘een zijn’ met alles om zich heen. Op het moment dat de baby onveiligheid ervaart, reageert het systeem van de baby en gaan alarmbellen rinkelen. De baby zet het op een schreeuwen, er is huilen en spartelen. Totdat mama of papa dat doen wat de onveilige situatie opheft. Voor de hulpeloze baby zijn deze eerste ervaringen van onveiligheid een shock. Blijkbaar is de wereld niet veilig en dreigt er continu gevaar. Angsten en hoe hiermee om te gaan betreden het systeem van de baby. Dit alles op onbewust niveau. Langzaam maar zeker kruipt de baby onbewust weg van ‘een zijn’, van verbonden zijn met de wereld en creëert het een eigen wereld. En vanuit dat nieuwe centrum observeert het de wereld. Past het zich aan. Schermt het zichzelf af. Vanuit deze verbeelding, van hoe het denkt dat de wereld in elkaar zit, waarvan het ego een onderdeel is, leeft het. De verbinding met het authentieke Zelf is nauwelijks nog bewust aanwezig. Deze ontwikkeling gaat door terwijl we volwassen worden, voor sommigen het hele leven. Als we zo leven, leven we in feite een onecht, in-authentiek leven. Wie we zijn geworden is het gevolg van ons aanpassen aan onze omgeving zodat we overleven.

Een van de 5 dingen waarvan oude mensen spijt hebben op hun sterfbed, is dat ze het leven van anderen hebben geleefd. En niet bewust gekozen hadden voor wat zij wensten te zien en realiseren in hun leven. Zij leefden een in-authentiek leven waarvan ze achteraf spijt hadden. Jij hoeft het zover niet te laten komen en kunt nu kiezen voor wat je wenst.

Start vandaag

Authenticiteit ontstaat feitelijk als je de weg terug bewandelt. Je hoeft hiervoor geen baby te worden. Echter wel de puurheid die je als baby had, opzoeken, verkennen en toelaten. Dat toelaten begint met je bewust te worden van je eigen in-authentieke gedrag. Daarvoor is het belangrijk dat je allereerst erkent en kunt zijn met wie je bent en wat er is in je leven. Ben in dankbaarheid voor alles wat er is. Het kunnen zijn met wie je nu bent geworden, is een eerste stap naar authentiek zijn: zonder oordeel zijn met wie je nu bent. Vervolgens sta je stil bij wat jij wenst te zien en wenst bij te dragen aan deze wereld. ‘Authentiek zijn’ is de mate waarin je trouw bent aan je eigen bewust gekozen bijdrage aan de wereld, aan het realiseren van je visie. Die bijdrage is gedreven vanuit ‘verbonden zijn’, jezelf in dienst stellen van anderen als onderdeel van een groter geheel. Dit is essentieel omdat dit voorbij je ego gaat. Het is bewust leven vanuit je verbonden voelen met de wereld om je heen. Vervolgens ga je leven vanuit deze visie! Alles wat je doet, onderneemt, waar je JA en NEE tegen zegt, staat in dienst van wat jij wenst te zien in deze wereld. Authentiek zijn is verantwoordelijk zijn voor je eigen daden en het realiseren van je eigen reisbestemming. Het is genieten van die reis. Als je leeft vanuit je visie dan zal alles wat in-authentiek is, zichtbaar worden. En dat geeft je de mogelijkheid om het compleet te maken, door bijvoorbeeld integreren, veranderen, los te laten, etc..

‘ik ben authentiek’ is ego

Authentiek zijn gaat voorbij je ego. Het ego (waar het in essentie om jezelf gaat) maakt plaats voor zijn. Er is geen ik die authentiek is. Er is authenticiteit. De uitspraak ‘ik ben authentiek’ komt van het ego en is dus in essentie niet waar. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Paul Smit het zei ‘schiet de persoon dood die zegt ‘ik ben verlicht’!

Authenticiteit en coaching

Een coach stelt zich dienstbaar op naar anderen. Er is geen ego die stuurt, adviseert of veroordeelt. Tijdens de coaching sessie zal de coach er 100% voor je zijn. Een coach weet waarom hij/zij coacht, is verbonden en werkt vanuit een visie. Hoe authentieker de coach, hoe groter de kans dat de cliënt zijn/haar in-authenticiteit ziet en hieraan voorbij groeit. Authenticiteit creëert bovendien een coaching-context waarbij er vertrouwen is op eigen intuïtie en ‘innerlijk weten’, er respect, intimiteit, liefde, dansen in het moment en komen vanuit ‘niet weten’ is. Als cliënt mag je zijn wie je bent, je mag veranderen wat jij wil en je mag worden wie je wenst te zijn. Dit alles vanuit de ruimte dat jij er onvoorwaardelijk mag zijn zonder oordeel.

Lees hier mijn vorige blog van begin dit jaar over authenticiteit.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen