‘Jezelf zijn’ blijft een uitdaging

Door Charles Ruiters 5 augustus 2018

In De Limburger (4-8-2018) lees ik over de eerste sekseneutrale Nederlandse burger….Leonne Zeegers zegt hierin “Sekse zit tussen je benen, gender tussen je oren…..Het lichaam is slechts een koffer om je gender in te dragen”. Het is een van de vele steeds vaker geuite verhalen die impact heeft op de huidige indeling van een wereld in ‘mannen’ en ‘vrouwen’. Zelf geloof ik erin dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke in elke menselijk wezen bij de geboorte in gelijkwaardigheid aanwezig is. Ik heb dit nooit onderzocht, maar ik veronderstel dat dit zo zou kunnen zijn. En vervolgens word je, afhankelijk je sekse, vanuit de maatschappij in de bijpassende richting ‘geprogrammeerd’. Zelfs als je als ouders hiervan bewust bent en de balans ‘man’ – ‘vrouw’ in stand wenst te houden, dan zal de omgeving, de cultuur, het onderwijs en de gemeenschap de ‘passende’ labels alsnog aanbrengen c.q. opleggen. En vanuit deze ‘opgelegde’ conditionering, relateer jij naar andere mensen. Dat maakt dat ‘mannen’ zich vooral als mannen gedragen en ‘vrouwen’ vooral als vrouwen. Met alle stereotyperende gevolgen die daaruit ontstaan!

Canal Pride Amsterdam

Gisteren was ik ook nog in Amsterdam tijdens de Canal Pride. Een dag waarin je uitgenodigd wordt te zijn wie je bent. En waarin je de liefde voor iedereen en alles, zonder voorwaarde, laat zijn en voelen. Mooi te zien hoe velen deze dag aangrijpen om in het openbaar te uiten wat ze diep van binnen voelen. Soms zo provocerend en extreem dat bij mij de pijn voelbaar is voor de dagen dat ze dit voor zichzelf onthouden. Wellicht bang voor de veroordeling, afkeuring of uitsluiting. Alhoewel er een beweging gaande is naar meer en meer tolerantie, staat onze maatschappij nog ver af van echt jezelf zijn, zonder dat je daarop wordt veroordeeld of benadeeld. Hoe zou de wereld (of misschien eerst maar eens focussen op Nederland)….hoe zou Nederland zijn als je echt mag zijn wie je bent? En dat dit ook vanuit onvoorwaardelijke liefde wordt ontvangen?

Met jouw wil ik niets te maken hebben…

We leven in een wereld waarin relaties hebben en houden onvermijdelijk is. Echter waar we ons niet bewust van zijn, is dat hoe wij anderen zien, hoe wij relateren tot anderen (en onszelf) voor meer dan 95% bepaald wordt vanuit wat ons is ‘aangeleerd’. Leonne Zeegers geeft in haar verhaal in De Limburger aan dat ze 52 jaar heeft geworsteld in het dan weer ‘man’ zijn en dan weer ‘vrouw’ zijn. En om je een voorbeeld te geven van mezelf: ik voelde me bij sommige extreme geklede personen tijdens de Canal Pride in Amsterdam, niet op mijn gemak. Iets in mijn systeem keurde de ander af. Dat beangstigde me, het deed mij pijn en het gebeurde gewoon! Het waren reacties die in mij opkwamen vanuit wat ik waarnam. Die reactie en de angst veroorzaakte separatie en blokkeerde de liefde. Een relatie of echte verbinding, hoe graag ik daar ook voor open sta, is dan niet mogelijk.

Een tolerantere toekomst

Waar komt dat nu vandaan? Vanuit je opvoeding, cultuur en de omgeving waarin je opgroeide, werden er in je systeem tal van (ver)oordelingen geprogrammeerd.  Over wat wel mocht en niet mocht, wat juist was en wat niet getolereerd werd, etc.. Tijdens een ontmoeting met anderen, zoals bij mij tijdens de Canal Pride in Amsterdam, kunnen deze ‘oordelingen’ onbewust worden getriggerd. Dergelijke processen vinden in ons allemaal plaats! Maar als je reageert vanuit deze trigger, die de oorsprong in het verleden heeft, dan versterk je dit proces. Je houdt het in stand. De kunst hier is om allereerst te zien (bewust te zijn van) wat er in jouw gebeurt. Dit te erkennen en van daaruit te onderzoeken of dat is wat je ook voor jezelf en de ander naar de toekomst wenst. Als je hetzelfde wenst, ‘go ahead’. Als je het anders wenst, wat wil je dan zien? Hoe zou je het graag wensen? En welke eerste stap zou je dan kunnen maken? Dit laatste opent de weg naar nieuwe inzichten, andere wijzen van verbinden en nieuwe manieren van relateren.

Relaties zoals JIJ ze wenst

Deze week (10, 11 & 12 Augustus, Maastricht) verzorg ik, samen met o.a. Joris Swinkels onze driedaagse Mastery of Relationships. Als je niet bewust bent van al dat wat er onbewust in je leeft, dan zal je morgen dezelfde relatie ervaringen hebben als vandaag. Dit geldt voor je relatie met jezelf, met je ouders, partner, collega’s, familie, vrienden etc. Als je wilt dat je leven loopt, werk dan aan het groeien van je relaties. Opgeven kan nog via info@creativeconsciousness.nl.

Met een harte groet

Charles Ruiters

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen