Leren Studeren

Door Charles Ruiters 19 september 2018

Deze week mochten we op de Erasmus Universiteit van Rotterdam workshops verzorgen over ‘Leren Studeren’. In een wereld waar het lijkt alsof het elke dag sneller gaat, de angst overheerst om iets te missen en je ook nog in alles ‘goed’ moet zijn, raak je als eerste jaars-student al snel de weg kwijt. Hoe kan ik overleven in deze vluchtige, snelle wereld? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik voldoende studiepunten behaal? En ook nog tijd over heb voor ‘leven’? Tijdens de workshop hoorde je deze wens van bijna elke eerste jaars. ‘Leren studeren’ gaat over een juiste focus, discipline, daadkracht & kleine stapjes.

Wat drijft mij? Waarom doe ik wat ik doe?

Aan het begin van de workshop kijken we vooruit. Je verbindt met de wereld NA je studie: “wat verwacht je dat het afronden van deze studie je zal geven?” of Waarom doe je wat je doet? Door dit te zien maak je bewust verbinding met ‘wat jouw drijft’, je bent intrinsiek gemotivateerd om aan de slag te gaan. Pas dan halen we je terug naar ‘Welk resultaat behaal jij aan het einde van dit studiejaar?’ Logisch dat iedere student hardop uitspreekt de propedeuse te halen. Sommigen voegen daar nog aan toe dat ze daarnaast nog een leuk sociaal leven willen hebben. Er is inderdaad meer in het leven dan alleen studeren & presteren. We hebben nu de eerste mijlpaal gezet. Uit onderzoek blijkt dat alleen het stellen van een lange termijn doel onvoldoende is om je gewenste resultaat te behalen. Daarvoor moet je alles in kleinere stukken gaan opdelen.

Wat is je eerste piketpaaltje? Kies die bewust en kijk vervolgens van daaruit wat je VANDAAG NOG GAAT DOEN!. En wat je morgen doet. Focus op de belofte die je aan jezelf voor vandaag en morgen gedaan hebt en doet dat. En hier loopt het vaak mis!

Wat als het niet lukt?

We beloven iets te doen, maar er zijn zoveel afleidingen dat we excuses verzinnen ons niet te houden aan wat we beloofden te doen. Om flow te ervaren in studeren en het leven, is het belangrijk dat je afspraken maakt en die ook nakomt! Integriteit of Daadkracht noem ik dat.

Als je een hoge daadkracht hebt, is er zelfvertrouwen.

Dus laten we eens onderzoeken waarom Integriteit/Daadkracht een voorwaarde is om vooruit te komen, om datgene te bereiken in je leven dat jij graag wenst.

“Wat doet het met jou als je vriend of vriendin ALTIJD zijn/haar afspraken nakomt?”

Dat geeft je een gevoel van op hem/haar kan ik bouwen, die kan ik vertrouwen.

“En wat doet het met jou als je vriend of vriendin zelden of nooit zijn/haar afspraken nakomt?”

En hoe anders kijk je tegen iemand aan die nooit of zelden zijn afspraken nakomt? Hmmm…..eerst maar eens zien. Als je nu eens naar jezelf kijkt, in hoeverre kom jij je afspraken na en hoe zie jij jezelf dan als je weer eens een nieuwe afspraak maakt? Precies….net zoals je je vriend(in) ziet in bovenstaand voorbeeld, zo zie je en vertrouw je ook jezelf.

Daadkracht

Eerder schreef ik over de impact die je onderbewustzijn heeft op wie jij bent en wat je doet: “voor 95% leven wij op de automatische piloot”. Deze automaat, dit onderbewustzijn, kent geen tijd en heeft ook geen oordeel. En het slaat alles op wat er gebeurt in je leven. Je onderbewustzijn houdt bij hoe vaak jij een belofte nakomt of niet. En zodra jij een nieuwe belofte doet, wordt het “programma integriteit/daadkracht” afgedraaid.

“Wat als de kans dat jij je nieuwe afspraak nakomt, voor 95% bepaald wordt door wat je onderbewustzijn als record heeft?”

En dit record is gebaseerd op het consequent nakomen van je afspraken in het verleden. Dit geldt zowel voor afspraken met jezelf als voor afspraken met anderen. Als je wilt dat het onderbewustzijn in je voordeel gaat werken, zorg dan dat je vanaf nu bewust afspraken maakt en deze ook nakomt.

Kleine stapjes

De omvang van de stappen die jij benoemd naar je doel is hier ook van belang: Zet ‘kleine stapjes’ die je zo’n 20% uit je comfort zone halen. Je daagt jezelf uit, maar de weerstand er niet aan te voldoen is net te weinig om voor de afleiding te kiezen. Als je vanaf nu alleen Daadkracht én de juiste kleine stapjes gaat doen, dan is er een hele grote kans dat je je gestelde doel zal halen! En daarbij is er maar één verantwoordelijk en dat ben jij. Trap niet in de val anderen de schuld te geven, dat maakt je tot slachtoffer. Dus de professor die een saai college geeft……heeft niets te maken met jij die niet de stapjes zet nodig om je eerste piketpaal te behalen!

Help…..ik zit in de stress

Tijdens de workshop was er ook aandacht voor ‘ontspannen’ en ‘stress’. Spanning reduceert de beschikbaarheid van onze hersenen. Studeren, een tentamen maken of een presentatie geven gaat je allemaal beter af als je ontspannen bent. Dus hoe kun je ontspannen? Sta deze week eens stil en wordt je bewust hoe jij ontspant. Voorbeelden zijn sporten, bewust ademhalen, in de natuur zijn, muziek maken, een stevige vrijpartij, mediteren, yoga of naar klassieke muziek luisteren. ‘Netflixen’ lijkt te werken, maar tijdens tv kijken zijn onze hersenen zeer actief. Er is nauwelijks sprake van ontspanning, wel afleiding. En ook het gebruik van alcohol of drugs: het ontspant echter het leervermogen neemt hierdoor af.

Tips om meer te doen in minder tijd

Snellezen & Mindmapping zijn beide manieren om meer informatie te analyseren en sneller tot je te nemen wat relevant is. Het zou hier te ver voeren om dit te beschrijven. Google maar eens. Van de studenten die vorig jaar onze workshops volgden werd duidelijk dat zowel snellezen als mindmapping hen ontzettend veel gebracht had.

Je weet meer dan je denkt

Tot slot nog de zes inzichten in voorbereiden op studeren:

  1. Zorg voor een impeccable, onberispelijke omgeving zodat al je aandacht gericht is op wat je gaat studeren (ruim je bureau op, zet je mobiel uit en zorg dat je niet gestoord wordt). Multitasken bestaat niet. Elke keer dat je afgeleid wordt, kost het je circa 10 minuten om weer op het studie niveau te komen van ‘voor de afleiding’.
  2. Stel jezelf de volgende vragen: Wat weet ik al van het onderwerp? En welke vragen stel ik mezelf over dit onderwerp?
  3. Motiveer jezelf door de volgende vragen te beantwoorden: Waarom ga ik dit studeren? En welke informatie wil ik eruit halen?
  4. Bepaal hoelang je eraan gaat werken. Hak het geheel in kleinere stukken. Door na circa elke uur, 10 minuten pauze te nemen, creëer je de optimale conditie voor je hersenen om maximaal informatie op te nemen. Vergelijk je hersenen met een oplaadbare batterij……tijdig opladen verlengt de levensduur.
  5. Na elke pauze, herhaal kort wat je het vorige uur hebt geleerd (bestudeer bijv. de mindmap die je gemaakt hebt)
  6. Zorg dat je hersenen in de alpha status zijn (zie snellezen) door klassieke (barok) muziek af te spelen (muziek met circa 60 tellen per minuut, gelijk ons hartritme).

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen