Medewerkers tevredenheid score 4,5!

Door Charles Ruiters 2 november 2017

4,5 op de schaal van 10! Mijn leiderschapsstijl was directief, sturend en kort op de bal. Mijn empathisch vermogen was ver te zoeken.  Mijn manier van leidinggeven was goed voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek score van 4,5! Dat kon ook niet anders met zo’n manier van leidinggeven! Ik werkte toen bij een grote organisatie en was verantwoordelijk voor een team van ca. 15 mensen.

Tijd voor verandering

Ik wilde ooit manager worden om samen het best mogelijke resultaat neer te zetten. Blijkbaar had ik ‘samen met anderen’ uit het oog verloren. Een coach zou mij gaan helpen de gewenste verandering in te zetten.

De ‘lessons learnt’ zijn er velen: zoals de teugels laten vieren, controle loslaten, verantwoordelijkheid neerleggen bij teamleden, shiften naar coachend leiderschap, hen vragen wat haalbaar & realistisch is.
“Als manager moet jij zorgen dat anderen met passie hun werk doen. Het is jouw taak het beste uit hen te halen”. ‘Het beste in hen naar boven laten komen’ was inderdaad ook een reden geweest waarom ik manager wilde zijn.

Als een kip zonder kop

De coach vertelde me niet wat ik allemaal anders moest gaan doen. Hij liet mij juist definiëren welke veranderingen ik zou willen zien aan het eind van onze 3 maanden durende samenwerking. In de eerste sessie zorgde de coach ervoor dat ik eindelijk reflectie tijd nam om de gewenste doelen helder te krijgen. Had ik dat veel eerder gedaan, dan had ik niet als een ‘kip zonder kop’ lopen rennen! De coach vroeg ook nadrukkelijk “En wat is de impact op jou als je dit doel zou realiseren?”. Die vraag liet mij het resultaat zowel mentaal als fysiek voelen. Alsof ik het doel nu al bereikt had. Dat motiveerde om met 100% commitment aan de slag te gaan.

Wat zou jij graag anders zien over 3 maanden na nu?
En wat zou de impact op jou zijn als je dat zou realiseren?

Het onmogelijke doen

Ik kan veel meer dan ik denk! De coaching heeft mij laten inzien dat ik mijn eigen beperking ben. Als ik blijf doen wat ik altijd deed, dan krijg ik morgen dezelfde resultaten als gisteren en vandaag. In de coaching leerde ik mezelf uitdagen om buiten mijn comfort zone en bekende paden te gaan. Weliswaar in kleine stappen, werd zo de gewenste verandering ingezet om mijn team maximaal te empoweren en zelfsturend te maken. Doordat ik anders ging doen, ontstonden nieuwe mogelijkheden voor mijn team.

Ik wist niet beter

Het constant controle houden en vertellen wat anderen moesten doen, was voor mij toentertijd de enige (onbewust) mogelijke manier van leidinggeven. Beide had ik gekopieerd van mijn ouders. Controle zucht en vertellen wat ik moest doen waren hun manieren om mij in het ‘gareel’ te houden. Door coaching werd ik me hiervan bewust. Zo ontstond de mogelijkheid een andere manier van leidinggeven te kiezen.

Wat is er voor jou nodig om de gewenste verandering te realiseren?
Welke eerste stappen zie jij voor jezelf?

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen