Meer vrijheid, passie en eigen keuzes bij De Avonturiers

Door Wim van Grinsven 1 maart 2018

Bij kinderopvangorganisatie De Avonturiers in Goirle zijn de effecten van leven en werken voorbij belemmerende (gedachte)patronen elke dag merkbaar. Vijftien van de vijftig medewerkers hebben inmiddels deelgenomen aan de bewustzijnstrainingen van Creative Consciousness.

“We zijn echt een purpose driven organisatie geworden. We zijn veel meer op inhoud en ontwikkeling gaan focussen. Uiteindelijk is dat waar het bedrijf voor staat en voor wil gaan.” Rob Doornenbal heeft het over de ontwikkeling die zijn bedrijf doormaakte sinds hij zelf deelnam aan het trainingsprogramma van Creative Consciousness. Hij stimuleerde ook zijn medewerkers om het programma te volgen en zo’n vijftien van de vijftig hebben dat inmiddels gedaan. “We hopen dat alle medewerkers de Masters gaan volgen, dat zou echt geweldig zijn”.

Inzicht in patronen

Rob: “We lopen allemaal als mens en als collega tegen bepaalde zaken aan. Als je inzicht krijgt in hoe allerlei patronen in elkaar zitten, realiseer je je dat je daar ook anders mee om kunt gaan. Zodra dat gebeurt krijg je een heel andere energie in een bedrijf. Ik heb de mensen die meededen gevraagd wat het met ze heeft gedaan. Over het algemeen kun je de inzichten die ze opdeden koppelen aan meer vrijheid, meer passie en meer handelen vanuit authenticiteit. Eigen keuzes maken in plaats van luisteren naar de omgeving, bijvoorbeeld. Meer geluk ervaren. Het heeft vooral te maken met het vermogen om te creëren, los van de omstandigheden van het moment.”

Een cadeau

“In eerste instantie ervaren mensen de effecten vooral in hun persoonlijk leven, maar vervolgens nemen ze het ook mee in hun professionele bestaan. Ik zie het als werkgever meer als een cadeau dat ik ze aanreik. Ze doen de training op persoonlijke titel, maar doordat ze persoonlijk zoveel inzichten opdoen, kunnen ze die ook professioneel inzetten. Het is zeker geen verplichting die we als bedrijf opleggen, maar iets wat we mensen willen aanbieden om zich persoonlijk te openen en te ontwikkelen om van daaruit nieuw stappen te kunnen maken en te groeien.”

Aha-momenten

Rob deed in 2011 de Master 1 – de entree training van Creative Consciousness – en volgde een paar jaar later ook de rest van het programma. Zijn inspiratie om de Masters ook in zijn eigen bedrijf te introduceren was aanvankelijk meer persoonlijk dan zakelijk. “Tijdens die Master krijg je allerlei inzichten en aha-momenten en eigenlijk constateerde ik dat ik dat ieder mens zou gunnen. Ik ben zelf veertiger moeten worden om die inzichten te krijgen en ik zou het heel waardevol vinden als anderen die op jongere leeftijd zouden krijgen en ermee aan de slag kunnen gaan. We werken hier met de doelgroep kinderen en zijn bezig met hun ontwikkeling. De grotere missie is eigenlijk dat het toegenomen bewustzijn van medewerkers doorwerkt bij het ontwikkelen en verzorgen van de kinderen.”

Duurzame verhoudingen en connecties

Wat is het zakelijk voordeel daarvan? “In financiële zin is dat er eigenlijk niet tot nu toe. Maar wat het wel oplevert zijn bewuste medewerkers die op een bewuste manier met hun vak bezig zijn en dat teruggeven aan de kinderen en zo hun ontwikkeling positief beïnvloeden. We zijn nog maar een van de weinige werkgevers die op deze manier bezig is met dit programma van bewustwording en persoonlijke groei. Uiteindelijk draagt het bij aan de bevlogenheid van medewerkers doordat je duurzame verhoudingen en connecties krijgt. Op deze manier gooien we alle kanalen open en is het hiërarchisch proces minder relevant. Het gaat veel meer over de connectie die je hebt met je collega’s en over wat je kunt betekenen voor hun ontwikkeling en die van de kinderen. Je gaat heel anders met elkaar om, authentieker, en ontwikkelt een andere taal.”

Energie die is gaan stromen

“Die eerste vijftien Master-deelnemers beginnen nu ook allerlei dingen op een andere manier te zien en inspireren daarmee ook hun collega’s om anders naar zichzelf te kijken en anders te handelen. Ik denk dat het meer een knopje is dat we omgezet hebben, waardoor de energie is kunnen gaan stromen. We hebben een proces in gang gezet dat uiteindelijk alle mensen bereikt die erbij betrokken zijn.”

Anders naar zichzelf kijken? “Ja, naar wie ze zijn en waarom ze iets doen, waardoor ze andere keuzes maken en andere resultaten krijgen. Door uit hun comfortzone te stappen gaan mensen groeien, want groei vindt plaats buiten de comfortzone. Ze nemen meer verantwoordelijkheid, en zijn daar ook toe in staat. Als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren binnen een organisatie in plaats van dat iemand zegt hoe het moet, krijg je een heel andere sfeer.”

Volgende uitdaging

“Onze volgende uitdaging is om alle inzichten en zaken die in de Masters behandeld zijn ook mee te nemen in ons pedagogisch beleid en ons dagelijks pedagogisch handelen. Wanneer we het op die manier verankeren en steeds meer medewerkers de Masters hebben gedaan, worden we echt een bewuste organisatie die op een volgend niveau gaat opereren.”

Dit blog is geschreven door Wim van Grinsven op basis van gesprekken die Wim met Rob Doornenbal voerde over de impact van Creative Consciousness in het bedrijf.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen