Mijn liefde en passie voor muziek

Door Charles Ruiters 30 maart 2019

Ik heb een grote passie voor muziek maken. Met veel plezier ben ik vaak te vinden in een van de Europese steden waar ik op straat samen met de brassband Chaupiques mensen laat genieten. Dit weekend bijvoorbeeld op het Jazz Festival van Megeve. Dat ik muziek als passie heb, is geen bewuste keuze geweest. Het is een gevolg van een gemis in mijn vaders jeugd. Dit blog gaat over hoe ik onbewust een kinderwens van mijn vader in vervulling liet gaan.

Muziek is de taal die mensen verbindt

Mijn vader stimuleerde mij om muziek te maken. “Muziek is de taal die mensen verbindt”. De vraag was niet óf ik muziek ging maken maar wanneer ik ermee zou beginnen: ik was zeven toen ik een trompet kreeg. Mijn vader mocht van zijn vader (mijn opa) nooit een muziekinstrument bespelen. Mijn opa zei altijd “Muziek maken is tijdverspilling”. Om zijn pijn van dit gemis te dragen was mijn vader actief bestuurslid bij de harmonie. Zijn grote wens was dat al zijn kinderen in de harmonie uitblonken. Dit zou zijn eigen gemis ruimschoots compenseren.

Mijn broer gaf echter na twee jaar op. Mijn zus koos voor de viool. Dus met mijn trompet was ik uiteindelijk de enige die op zondagochtend met vader naar de harmonie ging. Ik deed iets wat hij nooit had gemogen. Ik voelde op zondag zijn liefde en deed mijn best zodat hij trots op mij zou zijn! De zondag had ik mijn vader voor mij alleen. Wellicht dat de aandacht en liefde onbewust mijn motivatie was om muziek te blijven maken. Het goed willen doen in de ogen van mijn vader waardoor ik gezien, gehoord, geprezen en geliefd werd. Mijn vader heeft via mij alsnog invulling gegeven aan zijn lang gekoesterde kinderwens om muziek te maken.

Geen droog brood?

Ik blonk in zekere mate uit in muziek maken en had er altijd veel plezier erin. Van alle kanten kreeg ik complimenten, werd geprezen en begonnen andere orkesten me te vragen of ik ze kon uithelpen. Al die positieve aandacht was voor mij liefde. Heerlijk vond ik het en daaruit groeide mijn wens om van trombone spelen mijn beroep te maken. Mijn moeder was daar echter geen voorstander van. “Trombone spelen was prima als hobby maar ik zou daar geen goede boterham aan verdienen” zei ze. Op aandringen van mijn moeder schreef ik me ook nog in bij Civiele Techniek in Delft. Mijn toelating tot het conservatorium resulteerde in een teleurstelling: ik mocht de opleiding pas starten na het voorbereidende jaar! Mijn moeder zag nu haar kans en stuurde aan op studeren in Delft: ze hielp me met het zoeken naar een studentenkamer, beloofde me extra geld en een auto als ik toch voor deze bouwtechnische opleiding koos.

Zij wilde mij een bestaan met onzeker inkomen, los-vaste, slecht betaalde baantjes binnen de muziekindustrie onthouden. Voor haar kinderen wenste ze een zekere toekomst. Uiteindelijk volgde ik haar advies. Ik heb het haar lang kwalijk genomen dat ze me niet steunde om mijn passie voor muziek te volgen. Mijn moeder projecteerde haar ervaringen als kind op mij. Zij wenste me succes en zekerheid. Dat alles was een gevolg van haar ervaring als kind in een groot gezin met onvoldoende geld. Doordat ze vanuit dit denkkader naar mij keek, was er bij haar onvoldoende ruimte om te verbinden met wat ik echt diep van binnen wenste. Mijn moeder kwam echter vanuit de overtuiging het juiste te doen. In feite legde ze mij haar wens op die gevoed werd vanuit haar ervaringen en de angst dat ik anders mogelijk een armoedig bestaan tegemoet zou gaan.

Essentie.

Jij en ik zijn geboren als unieke mensen, ieder van ons als een unieke vorm van zijn. Als we opgroeien, bewegen we steeds meer naar wat ouders en de omgeving van ons verwachten. We ontwikkelen gedrag en maken keuzes afgestemd op de omgeving zodat deze er voor ons zal zijn! In onze hunkering naar liefde en aandacht, bewegen we weg van ons authentieke zelf.

De 4-daagse Master 1 training geeft je inzichten in ‘waarom ben ik wie ik ben?’ en inzichten in ‘waarom doe ik wat ik doe?’. Het helpt je om keuzes vanuit je authentieke zelf te maken. Het stelt je in staat om te worden wie jij wenst te zijn.

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen