Krijg je rode oortjes of word je opgewonden?

Door Joris Swinkels 9 oktober 2017

Hoe kan het dat de een rooie oortjes krijgt, de ander frustratie of verbitterdheid op voelt komen en weer een ander fysiek opgewonden raakt van een billboard reclame van sloggi?

Dat komt omdat iedereen een andere relatie heeft tot blote billen en ondergoed in het openbaar. De relatie die we tot ‘iets’ hebben noemen we de context waarin dit ‘iets’ leeft.

‘Iets’ bestaat door de relatie tot iets.

Alles wat we kunnen waarnemen ‘leeft’ in een context. Bestaat ‘in relatie’ tot. Als we ergens geen context voor hebben kunnen we het niet waarnemen. Ludwig Wittgenstein zei ooit: We kunnen een wereld niet binnentreden waar we de taal niet voor hebben.

Is dit groen of turquoise?

Als een kind de context ‘blauw’ nog niet heeft ontwikkeld zal het blauw mogelijk nog binnen de context ‘zwart’ waarnemen. Zo kunnen vrouwen bijvoorbeeld 64 kleuren waarnemen en (de meeste) mannen vaak maar 7. De ervaring die we hebben bij het waarnemen van ‘iets’ is ook vastgelegd in deze context. In onze relatie tot hetgeen we zien.

He Nerd.

Zo kan het woord ‘nerd’ voor de een compliment zijn omdat hij trots is op de kennis, het intellect en de vaardigheden die hij (of zij) heeft aangeleerd. (smart is the new sexy) Voor een ander kan het zelfde woord een grote belediging zijn omdat hij zichzelf geïdentificeerd heeft met een sportieve buitenpersoon die graag op het strand van Ibiza van een feestje geniet. Hij heeft een context voor ‘nerd’ die gelinkt is aan het alleen binnen achter een computer zitten. Het is dus helemaal afhankelijk van in welke context je denken zich begeeft, wat je ervaring ervan is.

Als jij eens op zou houden met….

Context gewaarzijn is een belangrijke stap in onze bewustwording. Zonder gewaar te zijn van de context waar iets bij mij in leeft ben ik deze context. En hierbij geef ik alle verantwoordelijkheid voor mijn ervaring af aan de inhoud, aan hetgeen er gebeurd. Door me bewust te worden van de context waardoor ik het ervaar, neemt mijn invloed op mijn beleving toe. Ik zie namelijk dat het niet de gebeurtenis is die mijn ervaring creëert maar mijn relatie tot de gebeurtenis. En dit geeft me de mogelijkheid er iets aan te doen. Zolang als ik de verantwoordelijkheid op de gebeurtenis afschuif kan ik er niets aan veranderen. In het geval van een relatie tussen partners blijft er dan alleen over dat de ander het gedrag moet aanpassen om bij mij niet meer deze ervaring op te roepen. En daar begint onze missie om onze partner te veranderen, vergeet het maar..

Flow is een context.

Stel je bent ondernemer en je ervaart dat je heel hard moet werken om te overleven, dan is dit deel van je context en zal dus realiteit worden. Als je context is dat overvloed ontstaat als jij jouw gave met de wereld mag delen, dan is ook dat een context en zal dat realiteit worden.

Onze collectieve context evolutie.

De samenleving begeeft zich ook in een collectieve context. Zo hebben we afgelopen decennia bijvoorbeeld een context gehad waarin Bèta vakken, resultaat, competitie, financiële rijkdom en leiderschap gericht op individueel excelleren gewaardeerd werd. (oranje volgens de theorie van Fredric Laloux, meer weten? download zijn interessante management boek ‘Reinventing organizations’) Dit oranje was een oplossing of vervolgstap op blauw. In de context blauw bevonden mensen zich in de industrialisatie. Mensen gingen naar fabrieken, er was een sterke hiërarchie en grote verschillen in carrière mogelijkheden. Iedereen die in deze blauwe context geboren is heeft de oranje context als ‘de oplossing’ meegemaakt. Door de oranje context had iedereen de kans om hun dromen te volgen en carrière te maken, mits ze hard werkte en kennis bezaten. Marketing en sales hebben de pieken van de oranje context gemarkeerd.

Wij zijn de wereld.

Op dit moment is er sprake van een overgang naar een groene of zelfs nog een stapje verder, een Teal context. De wereld heeft gezien dat oranje de wereld verder uit elkaar drijft, en geen zorg draagt voor het overleven van de mensheid als geheel. Ondernemers die in een Teal context denken en in gesprek gaan met ondernemers die in een oranje context denken zullen het mogelijk niet helemaal eens worden welke strategie nu het verstandigste is naar de toekomst toe.

Mijn baas is een egoïst.

Deze context bevind zich dus niet alleen in onze samenleving of in bedrijven maar alles wat jij in jouw leven meemaakt bevind zich dus in een context. Zo heb je een context voor je partner, je ouders, je baas, en uiteraard jezelf. Je hebt deze context overigens nooit zelf gekozen maar hij is ontstaan door je reactieve ervaringen en je conditionering. Ook al heb je hem niet zelf gekozen je neemt hem wel aan als ‘de waarheid’. Omdat je de wereld en alles wat er gebeurd al jaren door deze context waarneemt heb je ook veel bewijs verzameld dat het klopt wat je ziet en ervaart.

Ik kan het.

Bidden of het uitspreken van affirmaties is ook een vorm van context creatie.

Je leven is een reflectie van de taal die je denkt. En elke beïnvloeding van deze taal kan je leven veranderen. Mits natuurlijk dat je context of relatie tot bidden of affirmaties positief is. Het is niet zo dat affirmaties wel of niet werken, het is afhankelijk van de relatie die iemand heeft tot affirmaties. Geloof je er in dan werken ze, geloof je er niet in dan werken ze niet. En je geloven erin is natuurlijk ook gewoon een context waar je je in bevind en waar je nooit bewust voor gekozen hebt. Jij bent de enige die jouw context bepaald. Of je geloofd dat je deze kunt veranderen of niet is natuurlijk wel cruciaal.

Whether you think you can or you think you can’t, you are usually right. It’s your thinking that makes it so! ~ Henri Ford

 

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen