Verantwoordelijk zijn

Door Charles Ruiters 18 januari 2018

Mag ik het nog eens over doen?

Stel je voor je komt bij de hemelpoort en er wordt je gevraagd om terug te kijken op je leven. Je blikt terug en vraagt je daarna af: was dat het? Mag ik het nog eens overdoen? Echter er wordt je geen tweede kans geboden. Als je het straks graag anders wenst te zien, dan is NU het moment.

Wat is het beste moment om een boom te planten?
20 jaar geleden.
Wat is het op één na beste moment om een boom te planten?
NU!

Dit blog gaat over verantwoordelijk zijn voor wat er is in je leven. Want wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor je leven en wat ervan terecht komt of wat je ervan maakt?

“Wie is verantwoordelijk voor wat er is in je leven?”

Met de paplepel ingegoten

Verantwoordelijk zijn is niet iets dat met de paplepel ingegoten wordt. Het is mogelijk iets dat je wellicht graag aan anderen overlaat. Verantwoordelijk zijn vraagt misschien van je dat je offers brengt, dat je hard moet werken of is als een last op je schouders. De (westerse) wereld is opgezet vanuit de gedachte dat er voor je gezorgd wordt. Een systeem waar je op terugvalt, mocht het nodig zijn. En die verwachting maakt je tot slachtoffer van het systeem. Als je echt verantwoordelijk bent, dan draag je ook zelf de consequenties van je keuzes en je handelen! En wentel je ze niet af op het systeem!

“Waar in je leven kun je zien dat je je afhankelijk opstelt? Of leeft vanuit een verwachting?”

Ben je bewust dat:

  1. Verantwoordelijk zijn het fundament is voor persoonlijk meesterschap
  2. Verantwoordelijk zijn maakt je tot de architect van je leven
  3. Verantwoordelijk zijn op meerdere niveaus speelt

1. Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk leiderschap begint met jezelf volledig verantwoordelijk te laten zijn voor alles wat er is en niet is in je leven. Verantwoordelijk zijn voor je gedachten, je besluiten, je daden. Het is stoppen met slachtoffer zijn of anderen de schuld geven. Het is volledig het heft in eigen hand te nemen en houden. Keuzes maken die liggen in het verlengde van je visie, focus houden en doorzetten. Niemand kan het voor je doen. Wel kun je de juiste mensen en teams om je heen verzamelen die je steunen, mee willen gaan op je pad naar succes en persoonlijke groei. Echter jij moet het doen. Jij zult uit je comfort zone moeten stappen en telkens weer de weerstand overwinnen in jou die zegt dat het wel genoeg is. Ik noem dat persoonlijk meesterschap.

Als je persoonlijk meesterschap als uitgangspunt neemt voor alles wat je doet, dat ben je verantwoordelijk voor je eigen leven, je eigen succes en hoe jij dit ervaart. Je bent dan ook verantwoordelijk voor wat en voor wie er is in je leven. En aangezien separatie niet bestaat en je onderdeel bent van een groter geheel, ben je ook verantwoordelijk voor wat er gebeurd in dat grotere Geheel. Wat lever jij als bijdrage aan de groei en expansie van het Geheel?

2. Architect van je eigen leven

Je leven zoals dat nu is, met al het goede en minder goede, is vanuit jezelf gemanifesteerd. Je bent de architect van je leven. D.w.z. het leven ontstaat vanuit jou! De wet van de aantrekkingskracht. Vanuit je gedachten en emoties en de besluiten die je neemt. Zodra we een besluit nemen, hebben we de keuze om wél of níét verantwoordelijk te zijn voor de realisatie van die keuze. VAAK DOEN WE DAT NIET! Dan wensen we wel graag iets anders in ons leven, maar stellen ons afhankelijk, afwachtend op. In de hoop dat anderen invulling geven aan onze wensen of dat ze begrijpen wat we bedoelen. Dit maakt je tot slachtoffer van omstandigheden. Als je verantwoordelijk bent, dan zorg je ervoor dat na je besluit de acties in lijn liggen met je besluit zodat je wens gerealiseerd wordt. Daarbij is de mate van impact en power die je hebt, afhankelijk van je niveau van verantwoordelijk zijn.

Egocentrische “ikjes”…

Als architect van je leven, maak je jezelf tot het centrum van je bestaan. Vanuit dat centrum creëer je wat nodig is om je doelen te realiseren en de reis ernaar toe te maken. Echter je verantwoordelijkheid moet verder gaan dan alleen je eigen leven. Want dat zou ons tot Egocentrische “Ikjes” maken, afgescheiden van de rest. Verantwoordelijk zijn maakt jou tot een centrum binnen en als onderdeel van het groter Geheel. Hierin stem je je keuzes af op wat past binnen dit grotere Geheel. Zo draag jij zorg voor je medemens en haar omgeving. Voor nu en ook tot ver in de toekomst. Betekenisvol creëren. Het vraagt van je om af te stemmen op al datgene dat buiten je ligt en van daaruit te kiezen waar we JA en waar we NEE tegen zeggen.

Als je verantwoordelijkheid neemt voorbij jezelf en in dienst van het Geheel, dan ontstaat er iets bijzonders. Jij beweegt in flow met het Geheel. Je weet dat en je kunt eenvoudig zijn met wat is (het goede en het ‘slechte”). Dat wat is geschied met een bepaalde reden. Het moet zo zijn en daarom kun jij on-gehecht zijn en meebewegen met wat is. Je ziet het leven als een reis die beweegt in de door jou gewenste richting. Dan is er geen ruimte meer voor afwachten, klagen, frustraties of opgeven. Dan creëer je dat wat je als architect al bedacht had te bouwen.

3. Niveaus van Verantwoordelijk zijn

Wat als er 4 niveaus van verantwoordelijk zijn? En hoe hoger je niveau, des te meer impact je hebt en power die je krijgt in het realiseren van de wereld die jij wenst. De niveaus van verantwoordelijk zijn:
1. Je bent verantwoordelijk voor alles wat je doet en niet doet en dus ook voor elke keuze die je maakt of niet maakt.
2. Je bent verantwoordelijk voor elke reactie/gevoel/emotie die in jou ontstaat.
3. Je bent verantwoordelijk voor wat er in je realiteit plaatsvindt en gebeurt.
4. Je bent verantwoordelijk voor het Geheel.

Als je in alles wat je doet en onderneemt, ook de impact daarvan op het groter Geheel meeneemt, voor nu en in de verre toekomst, opereer je op het hoogste niveau. Dan draag je op betekenisvolle wijze bij aan een duurzame wereld. Een wereld die je beter achterlaat dan dat jij hem aantrof. Op dit niveau ga je voorbij aan je ego, je weet dat je niet afgescheiden bent, maar juist onderdeel van een groter iets. Je ziet dat de uitdagingen waar de wereld voor staat, een spiegeling is van wie jij bent en wat er bewust/onbewust in je omgaat.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen