Verbinden

Door Charles Ruiters 18 januari 2018

Ergens helemaal voor gaan!

Wanneer is de laatste keer dat je dat bewust deed? Als je getrouwd bent, dan heb je waarschijnlijk een keer gezegd dat je 100% voor je relatie gaat. Je hebt je commitment gegeven. En daarmee de mogelijkheid gecreëerd om het huwelijk te laten werken. En misschien ben je erachter gekomen dat commitment alleen niet voldoende is. Commitment zie ik als het cement tussen de bouwstenen visie en focus! Zonder visie en focus in je huwelijk is commitment niet veel waard. Een commitment moet verbonden zijn aan iets waar jij (of jullie) naar toe willen gaan of graag willen zien in de toekomst.

“Commitment is als cement voor visie en focus”

Commitment is dat je je bewust verbindt, een belofte aangaat en je ervoor gaat om dat mogelijk te maken. Commitment is dus altijd verbonden met een wens of doel dat jij voor jezelf stelt in de toekomst. Je gaat op avontuur. Met jezelf. Of als het commitment betrekking heeft op meer mensen, dan ga je samen op avontuur.

“Commitment is een uitnodiging om samen op avontuur te gaan”

Drijfzand

Visie hebben, focus houden en doelen stellen is niet voldoende om je gewenste resultaten te behalen. Het is belangrijk dat JIJ je ook verbindt aan datgene wat jij wenst. We kunnen onze visie delen en vertellen waarom we doen wat we doen. Als echter de intrinsieke verbinding ontbreekt, dan drijft dit alles op los zand. Je ego kan veel wensen, maar is die ook bereid om de uitdagingen daarvoor aan te gaan. Pas als JIJ 100% commitment neemt voor datgene wat jij wenst, dan open je de mogelijkheid om het ook te realiseren. Commitment is cement om te realiseren wat JIJ wenst in je leven.

Ben je bewust dat:

  1. Commitment is er 100% voor gaan
  2. Commitment is creatie in ferme taal
  3. Commitment vergroot vertrouwen

1. Ergens 100% voor gaan

Om je visie te realiseren, om datgene te zien en hebben wat JIJ graag wenst, zal jij, en alleen jij! ervoor moeten gaan. Commitment is ergens 100% voor gaan. Je verbinden. Het is een keuze die je bewust maakt, van binnenuit, het is je visie omzetten in realisatie en het de energie en aandacht geven die nodig is. Het is focus houden, je niet laten afleiden, doorzetten en successen vieren en tegenslagen omarmen. Het vraagt je niet om harder te werken. Het biedt jou de mogelijkheid om alles we je doet te doen in lijn met je commitment. Vanuit wat jij wenst. Niet omdat het moet.

“Commitment is jezelf motiveren door te gaan, ook als er niemand is die je aanmoedigt”

2. Creatie in ferme taal

Commitment zit geborgen in onze manier van spreken. Als je bewust kiest om iets te realiseren dan gebruik je woorden die dit bekrachtigen. Woorden als “ik zal…” of “ik beloof…” of “ik committeer me…” of “er zal zijn…” gevolgd door wat precies en wanneer. Bijvoorbeeld “ik zal deze maand elke week één blog schrijven”. Dit is ferme taal. En de meeste zijn niet zo bewust bezig met het maken van dergelijke beloftes. Taal expressies als “ik zou graag willen…” of “wat zou het fijn zijn als…” of “ik ga het proberen…” of “ik zal er eens over nadenken…” etc. Als ik zeg “ik ga proberen om elke week één blog te schrijven” dan zal ik dat blijven proberen.
Als je echt verbonden bent met wat je wenst, dan gebruik je ook ferme taal. Taal die bevestigd wat je wenst, en wanneer je dat wenst.

3. Vergroot vertrouwen

Als je ergens voor gaat én JIJ dit in ferme taal uit, dan ontstaat er iets moois. Je verbindt resultaat en verantwoordelijkheid met elkaar. Je creëert helderheid voor jezelf en voor anderen. Een duidelijke koers die past bij wie jij wilt zijn en die vertrouwen uitstraalt van waarmaken wat je zegt. Jíj bent het succes al! De helderheid en het vertrouwen resoneert vanuit jou en trekt datgene aan wat jij nodig hebt om je doel te bereiken. Plots ontmoet je mensen die je avontuur supporten en/of er komen toevalligheden op je reis die bijdragen. De wet van de aantrekkingskracht werkt in je voordeel. Je denken, voelen, spreken en acties liggen in een lijn. Commitment is JA zeggen tegen wat jij wenst en vervolgens alle weerstand, gedachten, gevoelens, (negatieve) adviezen van anderen weerstaan, kunnen hebben en blijven VERBINDEN met datgene waaraan JIJ je committeert.

“Commitment creëert de juiste context waardoor je wens werkelijkheid wordt”

De toekomst is NU!

Jij bent verantwoordelijk en daarmee ben jij ook de bron om het waar te maken. Door je te VERBINDEN bevestig je je focus, is er helderheid en richt al je energie zich daarop. Je omgeving ervaart dit als passie, gedreven zijn, vertrouwen en lift graag mee in die energie. Met commitment creëer je de context van waaruit jij leeft. De toekomst is nu. Er is nog niets gerealiseerd, maar jij vibreert al op deze hogere frequentie van aangekomen zijn op de eindbestemming. Zo wordt elke dag ervaren als een dag die bijdraagt aan waar jij voor staat, waar jij voor opstaat.

“Most people fail, not of lack of desire but because of lack of commitment”
-Vince Lombardi

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen