Wat is coaching?

Door Charles Ruiters 2 november 2018

In voorbereiding op het verzorgen van onze ICF ACTP professionele coach opleiding, stelde ik mezelf de vraag ‘wat is coaching nu eigenlijk?’ In eerste instantie wimpelde ik deze weg……en toch voelt dat niet juist. Dus besluit ik er maar eens voor te gaan zitten.

Coaching komt van het woord coach waarmee het transporteren van mensen van plek A naar plek B werd bedoeld. Binnen de professie coaching is dit in de basis nog steeds zo. Al transporteer je geen mensen, maar werk je met anderen aan het behalen van door henzelf geformuleerde doelen. De coachee groeit met hulp van de coach als het ware naar een nieuw niveau.

De coach faciliteert dit proces. Belangrijk is dat je aansluit bij wie die ander is. En dat je deze persoon als een volwaardig iemand ziet die alle oplossingen en antwoorden al in zich heeft. Als coach hoef je dit alleen nog maar aan te boren zodat de cliënt het zelf ziet.

Je werkt altijd vanuit de potentie in de ander. Je stelt jezelf 100% in dienst van de ander en het proces. Het gaat bij coaching niet om de coach. Het gaat om de ander. De coach is slechts een middel om datgene mogelijk te maken wat de ander wenst.

Daarbij daag jij die ander uit om buiten de bekende paden en buiten de comfort zone te gaan. Coachen binnen wat je kent of je comfort zone leidt tot meer van hetzelfde en sluit daarmee groei uit. Ga voorbij aan wat je cliënt al kent.

Coaching is samen werken

Elkaar horizontaal ontmoeten als gelijken. Als coach kom je vanuit ‘niet weten’, waarbij je oprechte nieuwsgierigheid ‘in’ de ander toont en vandaaruit open vragen stelt. Hierbij hou jij de ruimte, je ‘draagt’ als het ware de ander en gelooft oprecht dat die ander het weet. Er is respect, liefde, aanwezig zijn, luisteren, samenvatten en doorvragen. De ander duikt diep in het onderwerp of doel en is als het ware bezig om zichzelf te herontdekken, tot inzichten te komen of keuzes te maken.

Coaching is een cadeau

Het is een voorrecht om een veilige ruimte te bieden, in vertrouwen gaan met elkaar. Je biedt de cliënt de mogelijkheid om thuis te komen bij zichzelf, echt gezien, gehoord en liefde ervaren. De coach-cliënt ontmoeting is eigenlijk een ‘heilige’ ruimte waarbinnen alles mag en kan zijn, zonder oordeel.

Liefdevol communiceren

Coaching is een manier van communiceren die veel verder reikt dan alleen de professionele setting van coach – cliënt. Wat wordt er mogelijk als jij er voor anderen bent zoals een coach er is voor de cliënt? Jij bent er voor de ander, er is luisteren, vatten, oprechte nieuwsgierigheid, vragen stellen, dienstbaar zijn, ruimte – liefde – mogelijkheid – aandacht – aanwezigheid – verbinding – vertrouwen.

Voor wie ben jij vandaag een coach?
Met wie ga jij communiceren vanuit coach zijn?

Coaching is gericht op de ander waarbij je de ander een spiegel voorhoudt zodat zelfinzicht ontstaat. De verantwoordelijkheid voor het behalen van gewenste resultaten ligt niet bij de coach maar primair bij je cliënt. Met coaching vergroot je de zelfstandigheid van een individu welke eigen keuzes maakt, ervaring opdoet en verantwoordelijk is voor behaalde resultaten.

Toekomst gericht

Coaching is voor mij ook toekomst gericht op het behalen van door de cliënt geformuleerde doelen, inzichten of groei. Hierbij kunnen uiteenlopende thema’s aan bod komen zoals zelfvertrouwen, stress reductie, minder piekeren, te hoge eisen stellen aan jezelf, perfectionisme, faalangst, assertiviteit, (het voorkomen van) burn out, negatieve gevoelens, emotionele blokkades, terughoudendheid,wat is mijn visie, loopbaan vragen, hoe hou ik mijn werk inspirerend, er zit meer in dan er nu uitkomt, moeizame relaties, werkdruk, werk-leven balans. De lijst is lang….

Stop met stoppen

Coaching is voorbij het stoppen gaan. Het formuleren van krachtige toekomstige doelen die een enorme impact hebben op iemands leven én het bewust gekozen commitment om hiervoor te gaan, geven je een gevoel dat je het resultaat al hebt behaalt. De toekomst is nu! Dat gevoel van ‘ik ben er al’ terwijl je nog moet starten, doet ons vaak stoppen. We geven op omdat het ego zich kortstondig bevredigd voelde en dat al voldoende vond. Een coach support je om voorbij het stoppen te gaan en werkelijk te realiseren wat jij wenst in je leven.

Ruimte om andere keuzes te maken

Doelen stellen: Ja. Commitment: Ja. En dan in de actie, in de beweging om het resultaat te behalen. Onderzoek toont aan dat als mensen over te behalen uitdagende & inspirerende doelen spreken, ze meer energie krijgen. Omgekeerd is ook waar als mensen terugkijken op negatieve gevoelens en problemen, dan zorgt dat voor een afname in energie. Mensen die negatief denken of gefocust zijn op problemen uit het verleden, hebben het idee dat ze hun eigen leven niet in de hand hebben. Je voelt je slachtoffer van je omgeving en de mensen om je heen. Coaching verruimt je bewustzijn, maakt patronen zichtbaar waardoor je mogelijk belemmerende gedachten en overtuigingen kunt hebben. Hierdoor ontstaat ruimte om andere keuzes te maken.

Oosterse en westerse filosofie

De coaching methode van Consciousness Coaching® is oplossingsgerichte coaching waarbij gewerkt wordt aan de verbreding van het bewustzijn van de cliënt. De wortels liggen ook in de positieve psychologie, ontologie en oosterse en westerse filosofie. Het richt zich niet op de problemen maar op de oplossing.

Een uitgangspunt is dat iedereen over de kwaliteiten beschikt om naar zichzelf te kijken en eigen antwoorden te vinden. Consciousness Coaching®  biedt de mogelijkheid om door meer bewustzijn gedragingen te kiezen die positieve effecten voor de persoon laten zien. En als iemand vanuit bewustzijn en inzicht uitgedaagd wordt om eigen keuze te maken, zijn die keuzes van jezelf. Er treedt blijvende verandering op. Een verruimd bewustzijn keert nooit terug naar het vorige niveau.

Een ander uitgangspunt is dat je mag zijn wie je bent, je mag veranderen wat jij wil en je mag worden wie je wil zijn. Als je niet bewust bent, reageer je op de automatische piloot. Vanuit Consciousness Coaching® word je geholpen en uitgedaagd je los te maken van en voorbij limiterende en belemmerende patronen te gaan. Je maakt de shift van ‘een zijn met je gedachten en gevoelens’ naar ‘het hebben van gedachten en gevoelens’. Je hebt ze, maar je bent het niet. ‘Hebben’ geeft je de vrijheid keuzes te maken die jij graag wenst. In plaats van te zeggen ‘ik ben een perfectionist’ shift je naar ‘ik heb mijn perfectionist’ waardoor er ruimte ontstaat om anders te kiezen. Er ontstaat de mogelijkheid om de kwaliteiten van ‘de perfectionist’ bewust te gebruiken, zonder erdoor gedreven te worden.

Op cc.coach wordt meer informatie gegeven over Consciousness Coaching®: de Consciousness Coaching aanpak of de kracht van open vragen stellen.

Heb je interesse in onze ICF ACTP coach opleiding en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marielle via info@creativeconsciousness.nl.

Coaching beleven

Wil je een keer een 30 minuten coach ervaring hebben, we geven er wekelijks 3 weg. Boek hier direct je coach ervaring met Charles Ruiters.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen