Als je met één vinger wijst, wijzen er drie naar jezelf.

Door Joris Swinkels 8 september 2017

Wat je zegt ben jezelf.

De taal die we spreken beschrijft niet alleen de wereld, hij creëert ook de wereld, jouw wereld. Wij denken dat de wereld is zoals wij deze waarnemen. Dit is echter een illusie. Er is wel een materiële wereld, die er ook is als we niet kijken, maar de wereld zoals wij deze ervaren, bestaat alleen in ons hoofd. Daar worden de zeer beperkte hoeveelheid prikkels die wij waarnemen omgezet in een concept wat wij ‘de wereld’ noemen.

Hoe ervaar jij de wereld?

Mijn wereld is nooit het zelfde als jouw wereld.

Mijn perceptie van de wereld is anders dan jouw perceptie van de wereld. Hieruit ontstaan talloze problemen omdat we denken het over het zelfde te hebben. Denk maar eens na over de stad waar je woont. Als ik je zou vragen om deze te beschrijven dan zou je er een heel verhaal over kunnen vertellen. Iemand anders zou er een heel ander verhaal over vertellen. Wie heeft er nu gelijk. Het is overigens onmogelijk om alle realiteit die zich ergens afspeelt waar te nemen. We nemen mogelijk minder dan 1% van 1 miljoenste waar van wat er ergens afspeelt. Tja en daar maken wij onze realiteit van. We doen dit omdat dit ons veilig laat voelen. Het niet weten, is iets waar onze mind niet goed tegen kan.

Welk verhaal heb jij gemaakt over je werk?

Je denken is onbewust.

In je denken vorm je al je onbewuste overtuigingen van de dingen waar je naar kijkt. Deze overtuigingen, zijn jouw relatie tot het gene wat je waarneemt. Jouw relatie tot je ouders, je partner en tot jezelf. Deze relatie noemen we de “context”. Deze “context” heb je waarschijnlijk niet bewust gekozen, maar onbewust vorm gegeven tijdens je conditioneringsproces. En daarmee is het onbewust gaan bepalen hoe dat je jezelf, anderen en de wereld ervaart. Hieruit volgt weer je denken en je spreken, en daarmee zegt wat je uitspreekt meer over jezelf dan over de werkelijkheid. We kunnen met ons spreken wel wijzen richting de werkelijkheid, maar het is onmogelijk los te zien van degene die deze werkelijkheid waarneemt. Feedback kan heel zinvol zijn om erkenning en groei mogelijkheden zichtbaar te maken. Vergeet echter niet dat de inhoud van de feedback ook veel zegt over degene die hem geeft.

Wat zeg jij over je partner dat mogelijk meer zegt over jou?

Jouw perceptie zegt iets over jouw perceptie, niet over jou.

Neem jezelf maar eens op met een camera en post dit op Facebook. Bekijk je video daarna en schrijf op wat je goed en niet goed vind. Als je vervolgens feedback gaat vragen aan mensen dan zal je er achter komen dat wat zij gezien hebben niet overeen komt met wat jij er van vond. Is dat dan de waarheid? Nee het is de perceptie van de andere persoon welke meer zegt over henzelf dan over jou. En hetzelfde geldt ook voor je eigen perceptie.

Jouw woord heeft impact.

Naarmate je bewuster word over de impact van de woorden die je spreekt kan het zijn dat je grote waardering gaat krijgen voor de kracht van jouw woord. De gedachte, mijn partner is niet de ware, wordt op termijn realiteit. Niet omdat het niet de ware was, maar omdat je deze interne realiteit gecreëerd hebt en dat deze zichzelf is gaan bevestigen. In het Engels heet dit ook wel de self fulfilling prophecy. Ben je dus bewust van het woord dat je spreekt, het creëert je leven.

Hoe wil jij over jezelf praten?

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen