Vooruit komen in je leven met een Zelf Coaching Format.

Door Joris Swinkels 1 april 2017

Hallo, leuk dat je dit leest!

Het nu volgende format is bedoeld om jou maximaal in je kracht te zetten door:

  • helderheid krijgen in waar je naar toe wilt
  • helderheid over een keuze die je wilt maken
  • loslaten van dingen die in de weg staan

Voordat je het doel van deze sessie gaat omschrijven, stel ik je eerst een aantal vragen. Door de vragen te beantwoorden, zet je een juiste context voor je zelf-coaching-sessie:

1. Check in

Doelstelling van de ‘Check in’ is om je aandacht in het hier en het nu te brengen en minder in je hoofd te zijn.

‘Check-in’ met jezelf door de volgende 4 vragen te beantwoorden.


Vraag 1:

Welke emotie was het meest dominant aanwezig in de afgelopen 24 uur?

 


Vraag 2:

‘Body-check’: Je lichaam is altijd in het hier en nu. Doe een scan van je lichaam van hoofd tot je tenen en benoem wat je waarneemt. Welke sensaties merk je op in je lichaam? (warm, koud, druk, spanning, pijn, tinteling, etc).

 


Vraag 3:

Hoe zou jij je levens-energie op dit moment beoordelen?

  1. actieve rust: je voelt je energiek, in balans en in rust, alles is goed
  2. actie: je energie is hoog en je wilt beginnen met acties, je wilt in beweging zijn en iets ondernemen
  3. mineur: je energie is laag, alsof er een lek zit in je energie

Vraag 4:

Hoe helder ben jij van geest, uitgedrukt in een % tussen 0 en 100%? ( <40% zeer verward / >80% helder)

Ons advies is om zelf-coaching te gebruiken als je helderheid van geest 80% of hoger is. Zit je daaronder, kijk dan eens wat je nodig hebt om meer helderheid te krijgen. Wellicht dat begeleiding door een professionele coach hierin kan supporten.

 


2. Integriteitsscore

Als je dit format al eerder hebt gevolgd, dan staan we eerst stil in hoeverre je de opdrachten van je vorige ‘zelf-coach’ sessie hebt gerealiseerd.

In hoeverre ben je de afspraken die je met jezelf gemaakt hebt in de vorige sessie, nagekomen (uitgedrukt in een percentage tussen 0 en 100%)?

Tot het percentage dat jij afspraken met jezelf nakomt, tot dat percentage krijg je ook de resultaten die jij voor jezelf wenst. Er is geen goed of fout. Het is bewust worden in hoeverre jij je afspraken nakomt.  Hoe hoger het percentage, hoe meer impact jij hebt op je leven en het behalen van voor jou belangrijke doelen.

Ben je een afspraak 100% nagekomen dan scoor je 100%, ben je hem niet nagekomen dan scoor je 0%, ben je hem gedeeltelijk nagekomen dan scoor je een percentage tussen 1% en 99%.

Tel nu de verschillende scores op en deel ze door het aantal afspraken dat je met jezelf gemaakt had. Dit is je integriteitsscore welke een reflectie is van je daadkracht.

Mijn integriteitsscore (in %):

 


 

3. Doel formuleren

3.1: Bepaal je gewenste resultaat.

Wat is het resultaat dat je aan het einde van deze ‘zelf-coach’ sessie bereikt wilt hebben? (formuleer dit zo specifiek en meetbaar mogelijk)

 


3.2: Commitment

Ben je 100% gecommitteerd om dit doel in deze sessie te behalen?

Ja – Ga verder met 4. Coaching inhoud

Nee – Wat wil je nog aanpassen zodat je wel 100% commitment geeft om je doel in deze sessie te halen? Ga pas verder met 4. Coaching inhoud als je 100% gecommitteerd bent om dit doel in deze sessie te behalen.


4. Coaching inhoud

Maak een lijst van alle antwoorden die in je opkomen bij de volgende 3 vragen. Beantwoord de vragen één voor één. En ga pas na de volgende vraag, als je echt alle mogelijke antwoorden op de vorige vraag hebt gegeven.

1. Wat is er nodig om je gewenste resultaat zoals je dat in sectie 3.1 hebt omschreven, te bereiken?

 


2. Wie moet jij zijn om het gewenste resultaat wat je in sectie 3.1 hebt omschreven, te bereiken?

 


3. Waar heb je nog niet aan gedacht?

 


Soms kan het gebeuren dat je vastloopt en niet verder kunt. Mocht dat het geval zijn, en je wenst weer in beweging te zijn, dan kun je jezelf de volgende 3 vragen in deze volgorde stellen. Beantwoord de vragen een voor een en ga pas naar de volgende vraag als de vorige vraag volledig is.

  1. Wat kan je erkennen aan wat er nu is? (Erkennen is ‘zijn met wat is, zonder oordeel’. Erken alle ‘goede’ en ‘slechte’ gedachten. Hierdoor laat je deze er zijn. Als je dat gedaan hebt, ga dan naar vraag 2.

  2. Wat kan je loslaten m.b.t. wat er nu is? (Check voor jezelf of er iets is waar je aan vasthield of aan gehecht bent. Dat kan een overtuiging zijn, een gedachte, etc. Je kiest er nu voor om hier niet langer aan verbonden te zijn en laat ‘het’ los. Het kan zijn dat je meerdere keren ‘iets’ wil loslaten.)

  3. Welke beslissing kan je nu nemen? (Nadat je hebt erkent wat er is en hebt losgelaten, heb je de mogelijkheid een beslissing te nemen. Welk besluit neem je nu die jou in staat stelt een stap te zetten in de richting die jij wenst?)


Check-vraag: Tot welk percentage heb je het resultaat wat je in sectie 3.1 hebt omschreven, bereikt?

Als dit 100% is, feliciteer jezelf dan. Je doel is bereikt. Ga verder naar de ‘Brug slaan’.
Als dit minder is dan 100%, stel jezelf de vraag: Wat is er nu nog nodig om de doel 100% te behalen?

 

 


5. Een brug slaan

In dit deel van de coaching slaan we een brug tussen deze sessie en de volgende ‘zelf-coach’ sessie. Het doel is dat je Inspirerende, motiverende afspraken met jezelf maakt die je uit je comfort zone dagen en waarvoor je graag in actie wilt zijn. Om de inzichten te implementeren in je leven, zul je ook de acties moeten verzorgen die dit mogelijk maken. In deze sectie formuleer je deze acties, gespecificeerd in tijd en plaats (wat precies, wanneer en hoe vaak)

5.1 Afspraken coaching inhoud:

Welke afspraken of inzichten uit 4. Coaching inhoud neem je mee in de brug tussen deze sessie en de volgende coach sessie (bijvoorbeeld 1 week na nu)? Formuleer ze als concrete acties, ‘wat’ ‘wanneer’ ‘hoe vaak’.

 


De vragen 5.2, 5.3 en 5.4 zijn bedoelt om jezelf in een optimale staat te brengen om resultaten in je leven te implementeren en betreffen dingen die je wilt afspreken met jezelf om de komende week uit te voeren.

5.2 Afspraken op mentaal vlak:

Wat kies je om deze week te doen aan je mentale fitheid? (voorbeelden zijn meditatie / lezen / schrijven / ‘me-time’ / etc. ). Formuleer dit als concrete actie(s), ‘wat’ ‘wanneer’ ‘hoe vaak’.

5.3 Afspraken op fysiek vlak:

Wat kies je om deze week te doen aan je fysieke fitheid? (rust / sport / massage / ‘gezond eten’ / ‘uiterlijke verzorging’ / etc). Formuleer dit als concrete actie(s), ‘wat’ ‘wanneer’ ‘hoe vaak’.

5.4 Afspraken om uitstellen te stoppen:

Welke taak ben je aan het uitstellen en kies je ervoor om dat deze week af te ronden? Formuleer dit als concrete actie(s), ‘wat’ ‘wanneer’ ‘hoe vaak’.

 


6. Afronding van de sessie

Wat is het meest waardevolle dat je uit deze sessie hebt gehaald?

 


Wat wil je nog opmerken/opschrijven om deze sessie met een goed gevoel af te ronden?

 


Bedankt jezelf voor deze investering in jezelf en veel plezier met je gemaakte afgespraken!

PS: Zelf coaching kan veel waarde opleveren. In veel gevallen kan het nog meer waarde opleveren door je te laten begeleiden door een professionele coach. Als je dit wenst neem dan vrijblijvend contact op voor een intake.

Met bewuste groet,

marielle@creativeconsciousness.nl

Creative Consciousness

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen