Zelfvertrouwen en inkomsten verhogen

Door Charles Ruiters 23 november 2018

Iemand stelde mij de vraag of met je toename in zelfvertrouwen ook je inkomsten omhoog zouden gaan? Wat is het verband tussen deze twee? Iemand die 100% in zelfvertrouwen is, wat is er dan anders?

Wat als je alles laat zijn?

Om deze vragen te onderzoeken, zullen we moeten beginnen bij onszelf. Hoe zie jij jezelf? Hoe tevreden ben je over jezelf? Wat zou je graag anders willen zien over jezelf? Als jij jezelf in het beantwoorden van deze vragen vergelijkt met anderen of met een ideaal beeld, dan is het zeer waarschijnlijk dat worden wie je wilt zijn lastig te realiseren is. De kunst is om jezelf, zoals je nu bent, als vertrekpunt te nemen. Je bent goed zoals je nu bent. In hoeverre omarm jij jezelf en laat je alles toe wat er is? De ‘goede’ en de ‘niet zo goede’ kanten. Wie je nu bent is je vertrekpunt in alles wat je gaat doen na nu. Maar als je jezelf niet 100% accepteert in wie je nu bent en/of wat er nu is, dan vlucht je weg voor wat is. Dan kun je of wil je niet zijn met een deel van jou. Het wegvluchten of doen alsof die kant niet bestaat, creëert een schaduw welke vroeg of laat weer voor je zal opdoemen. De kunst hier is om ook het licht te laten schijnen op die kanten van jezelf die je liever anders had gewild. Kunnen zijn met wie je nu bent is het vertrekpunt in alles wat je na nu gaat doen.

‘Ik heb geen zelfvertrouwen’

Als je zelfvertrouwen ‘laag’ is, geldt hier ook dat je allereerst accepteert dat dat is wat er is.  Omarm het, laat het toe. Het is erkennen en eerlijk zijn over waar jij nu staat. Het maakt je een authentieker persoon. Als je dat doet, kun je inzien dat jij je gelukkig niet beter hoeft voor te doen dan je bent. Ben je onzeker……dan ben je onzeker. Dat is wie je bent. Elk oordeel dat daarop geplakt wordt, komt van buitenaf. Van een verwachting of projectie. Elk issue of probleem waar jij mee zit, wordt veroorzaakt door de gedachten die je over jezelf of de situatie hebt en die maken dat jij lijdt. Ik zeg laat die gedachten er zijn, geef gedachten geen aandacht. Zo ook met je gevoelens. Laat je gevoelens er zijn. Zonder oordeel. Geef ruimte aan jezelf en accepteer de jij zoals je bent.

Dankbaar zijn voor wie je bent geworden

Als je dat kunt, ben dan dankbaar voor wat er is in je leven. Ben dankbaar voor wie je bent. Dankbaar voor de ervaringen die je hebt mogen beleven en voor de lessen die je hebt geleerd. En ben dankbaar voor wie je bent geworden. Je neemt jezelf, zoals je nu bent, als vertrekpunt in alles wat je onderneemt of doet. Je hoeft je niet beter of anders voor te doen. Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om goed genoeg of geliefd gevonden te worden. Je kiest ervoor te zijn wie je bent. Met als voordeel dat de mensen jou ontvangen zoals je bent. Hoe vrij zou jij je voelen als je jezelf zoals je nu bent als vertrekpunt neemt? Zonder oordeel, zonder vergelijk, zonder afkeuring of onvrede. Wat doet dat met je zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen is vertrouwen op jezelf! En als die zelf dan is wie ik ben en ik van daaruit leef, dan ben ik in zelfvertrouwen. En anderen vatten dan exact de mens wie ik ben?

Ik wil wel, maar mijn ego niet!

Het zijn met jezelf zonder oordeel is een lastige voor het ego. Het ego houdt je liever ‘gevangen’ in onzekerheid. In afkeurende gedachten en dat je niet goed genoeg en niet geliefd bent. En dus dat je hard moet werken om gezien en gehoord te worden. Om iemand anders te zijn. Wat je echter met het erkennen doet, is dat ook deze kant van jou er mag zijn. Al die goede eigenschappen die je ego je geleerd heeft, zet je niet aan de kant. Maar wat je doet is een ander vertrekpunt nemen. Jij ziet jezelf als een heel mens. Je omarmt alle kanten van je mens zijn, van je gedachten, van je karakter, van wie je bent geworden. Zonder oordeel. En dus beweeg je voorbij het ego. Je wordt groter dan het ego. Je ervaart jezelf in de ruimte van mogelijkheden en bent nu in staat om keuzes te maken voorbij je ego. Voorbij belemmerende gedachten en gevoelens. Als anderen jou vatten voor wie jij bent, met al je ‘sterke’ en ‘minder sterke’ kanten, dan ontstaat er iets moois. Zij vatten je in je puurheid en kwetsbaarheid. En dat schept vertrouwen. Er is resonantie. En mensen ervaren je authentieke zelf. Dat wat jij zegt of doet, klopt en ligt in lijn met wie je bent. Voor de ander ben jij in zelfvertrouwen. En de ander verbindt hierdoor op een dieper niveau. Omdat je voorbij het ego gaat, ontstaat er ook ruimte voor de ander om te zijn wie hij/zij is. Het is die energie, dat vertrouwen wat maakt dat mensen met je willen samenwerken. Omdat wie jij bent, puur is, echt is. En is dat niet wat we onszelf allemaal zouden wensen?

Coaching

In onze ICF ACTP coach opleiding werken we bewust aan authentiek zijn, leven vanuit wie je in essentie bent, in zelfvertrouwen. Een coach schept een veilige, lege ruimte waarin de coachee zich veilig en gedragen voelt. Een context waarin de coachee even stilstaat bij het leven, erkent wordt voor wie hij/zij is, zonder oordeel om vandaaruit vooruit kijkt naar waar hij/zij naartoe.

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen