Zorgverlening zonder zorg!

Door Charles Ruiters 19 mei 2018

Bij zorginstellingen werken met name mensen die intrinsiek gekozen hebben om te zorgen voor anderen. Die hebben volgens mij het hart op de juiste plaats en doen niets liever dan een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van een ander.

Vastlopen

De afgelopen decennia is de zorg uitgeknepen, regels zijn aangescherpt en met lagere budgetten en minder mensen moet de zorgvraag worden ingevuld. Lange tijd dacht men met de focus op het afhandelen van taken binnen de gestelde tijds-norm, de klus te klaren. De norm halen werd belangrijker dan de kwaliteit van de dienstverlening. Hier werd niemand vrolijk van. Werkvreugde en vitaliteit daalden, en dat terwijl de werkdruk steeg. Tegenwoordig zien we steeds meer organisaties die de zorgverlener en het contact met de cliënt vooropstellen, zonder daarbij meer budget te gebruiken. Dit vraagt om een context waarin het zelfsturend vermogen van medewerker en team gestimuleerd wordt, en waarbij vertrouwen in en verantwoordelijkheid bij de zorgverlener wordt gelegd.

Het management moet loslaten en in vertrouwen zijn!

Als manager bij een grote organisatie maakte ik de shift van directief leidinggeven naar coachend leidinggeven. Dit was mogelijk vanaf het moment dat ik inzag dat mijn teamleden alles in zich hadden om de job te klaren. Zij zaten dicht op de uitvoering en wisten wat nodig was om de baan succesvol te vervullen. Vanuit die zienswijze, nodigde ik de ander uit vanuit vertrouwen en compassie: “Hoe zou jij dat aanpakken?” Door anders te zijn, voelden zij zich gezien, gehoord, gerespecteerd, groeiden in zelfvertrouwen, waren gemotiveerd, en gingen met plezier en energie aan de slag.

Managers moeten anders zijn

Organisatieveranderingen waarin alleen de structuur wordt aangepast maar niet of nauwelijks gewerkt wordt aan hoe we met elkaar samen werken, lopen uiteindelijk vast. Zowel managers als de medewerkers moeten een verandering op zijns-niveau realiseren.

Ben de verandering die je wilt zien in de organisatie!

Te beginnen bij het management. Wat als je vanuit respect komt, de ander laat zijn wie hij/zij is, je echt luistert zonder oordeel. Je ervoor zorgt dat de ander zich veilig voelt? En wat als je vanuit het vertrouwen komt dat de ander het weet? Je zet jezelf niet meer op de eerste plaats, maar benadert de ander of het team vanuit WIJ. Jij bent onderdeel van een groter geheel en je stelt je dienstbaar op naar de ander of het team of het werk, de zorg. Het gaat om het gezamenlijke resultaat en hoe je dit samen waarmaakt. Het gaat erom dat je coachend gaat communiceren en er echt bent voor de ander!

In hoeverre ben jij de gewenste verandering?

Werk jij vanuit de context waarin het zelfsturend vermogen van anderen gestimuleerd wordt, er vertrouwen is en verantwoordelijkheid doorgeeft aan de ander, de zorgverlener?

Doe de gratis test

Met onze Bewustzijn Quotiënt test krijg je een eerste gevoel bij jouw level van bewustzijn... en met de feedback gelijk ook zicht op de vervolgstappen die je kunt nemen naar een leven vol leven.

Polariserende interacties

Door Joris Swinkels 26 november 2021

Verder lezen